« Tagasi

Valga Vallavolikogu 26.04.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimus 26. aprillil 2021 algusega kell 16 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga). Kohal oli 15 vallavolikogu liiget. Ülekannet istungist vahendati Zoom keskkonnas.

Istungi alguses hääletati ettepanekut tõsta päevakorras ettepoole viies ja kuues päevakorrapunkt - volikogu esimehe umbusaldamine. Ettepanek leidis volikogu enamuse (14 häält 27st) toetuse.

Järgnevalt otsustati:

Avaldada umbusaldust Valga Vallavolikogu esimees Alar Näämele. Umbusalduse avaldamine vabastas Alar Nääme Valga Vallavolikogu esimehe kohustustest ja ametist.

Määrata vallavolikogu esimehe ülesannete täitjaks kuni uue esimehe valimiseni volikogu aseesimees Andres Illak.

Avaldada umbusaldust:

 • Valga vallavanem Ester Karusele. Vabastada Ester Karuse vallavanema kohustustest alates 27. aprillist 2021. Maksta hüvitis kasutamata jäänud puhkuse eest 8,12 kalendripäeva keskmise palga ulatuses. 
 • Valga Vallavalitsuse liikmele asevallavanem Mati Kikkasele. Vabastada Mati Kikkas Valga Vallavalitsuse liikme kohustustest ja asevallavanema ametist alates 27. aprillist 2021. Maksta hüvitis kasutamata jäänud puhkuse eest 46,12 kalendripäeva keskmise palga ulatuses.
 • Valga Vallavalitsuse liikmele asevallavanem Toomas Petersonile. Vabastada Toomas Peterson Valga Vallavalitsuse liikme kohustustest ja asevallavanema ametist alates 27. aprillist 2021. Maksta hüvitis kasutamata jäänud puhkuse eest 25,12 kalendripäeva keskmise palga ulatuses.
 • Valga Vallavalitsuse liikmele Madis Grossile. Vabastada Madis Gross Valga Vallavalitsuse liikme kohustustest alates 27. aprillist 2021.  

Valida Valga Vallavolikogu esimeheks Lauri Drubinš.

Valida Valga vallavanemaks Monika Rogenbaum.

Kinnitada:

 • Valga Vallavalitsus 5-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:
  • vallavanem;
  • 2 asevallavanemat;
  • 2 vallavalitsuse liiget.
 • palgaliste vallavalitsuse liikmetena asevallavanema ametikohale:
  • Meeli Tuubel
  • Enno Kase
 • vallavalitsuse liikmetena:
 • Põim Kama
 • Kalev Laul

Kõik ülalnimetatud otsused võeti vastu 14 poolthäälega 27st.