« Tagasi

Teadaanne peremehetu ehitise arvelevõtmise kohta

Valga Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele reformimata riigimaal asukohaga Iigaste küla, Lauda, Valga vald (katastritunnus 85501:001:0481) asuva ehitise.

Ehitiste teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Valga Vallavalitsuse aadressil:

Valga Vallavalitsus
Puiestee tn 8, 68203 Valga linn, Valga vald, Valga maakond
Telefon: +372 766 9900
E-post: valga@valga.ee