« Tagasi

Sooru küla mänguväljak ehitatakse nõuetekohaselt ümber

Vallavanem Monika Rogenbaum allkirjastas 21. septembril  Sooru küla mänguväljaku rekonstrueerimise hankelepingu firmaga Playcenter OÜ. Sooru mänguväljaku ümberehitamise projekti põhjal pakutakse lastele vaba aja veetmise võimalusi ja uute atraktsioonide lahendusi, ning ülesandeks on ehitada mänguväljak valmis koos nõuetekohase turvaaluse rajamisega.

Sooru külas Kesk tn 29 vana lagunenud mängukompleksi asemele rajatav uus mängulinnak saab olema koos turvaaluskattega, batuudi, piknikupingi ja prügikastidega. Mänguväljak paikneb kinnistu  kesksel haljasalal,  on  osaliselt piirdeaiaga  ümbritsetud,  jääb  naabruses  olevate  ridaelamute vahele, turvalisele kaugusele majade ees kulgevast madala sõidukoormusega teest.

Mänguplats hakkab  pakkuma  võimalusi  laste  füüsiliseks  tegevuseks ning samas saab olema dekoratiivne  ja  ohutu.  Avaliku mänguväljaku atraktsioonid ja tooted, kõik mänguelemendid  ja  turvaaluskatted saavad olema vastavuses Euroopa Liidus kehtivale avalike mänguväljakute ohutusstandardile ning omama vastavaid sertifikaate.

Lisaks välibatuudile hüppamisalaga, statsionaarselt paigaldatud piknikulauale koos pinkidega ja prügikastidele peab mängulinnak sisaldama ka ühte kõrgemat torni koos katusega; liurenni ja võrgust ronimisseina koos astmetega trepiga.

Kinnistu Kesk tn 29a, Sooru küla, omanik ja haldaja on Valga Vallavalitsus. Sooru endine lasteaed poolitati 2020. aasta novembris kaheks osaks ja vald pani hoonestatud osa oksjonile müüki. Hoone sai uue omaniku märtsis 2021.a., valla omandusse jäi mänguväljaku ala, mis vajaski hooldust ja uuendamist, mistõttu vallavalitsus kutsus üles esitama hinnapakkumist hankele „Sooru mänguväljaku ümberehitamine".