« Tagasi

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed on selgunud

Kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjon kogunes 30. detsembril 2021. a ja 11. jaanuaril 2022. a. Vaadati läbi kõik 14 laekunud ideed. Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek vastab Valga valla kaasava eelarve menetlemise korrale ning on realiseeritav.

Määruses on kirjas:

• Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000−25 000 eurot.

• Objekt peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

• Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Hääletusele pääsenud 9 ideed (tähestiku järjekorras):

*Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde

*Kaagjärve külas seiklusrada

*Karula Teeninduskeskuses – Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus- ja puhkeala

*Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine

*Nipernaadi skulptuuri ümbruse korrastamine ja valgustamine

*Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid

*Valga Põhikooli jalgratta parkla

*Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki

*Välitreenimisala Kaagjärvele

Kõigi rahvahääletusele minevate ideedega saab tutvuda VOLIS keskkonnas. 

Kõiki rahvahääletusele pääsenud ideid tutvustatakse veebruari alguses Valga valla infokanalites. Ka ideede esitajal on võimalik oma ettepanekut tutvustada näiteks sotsiaalmeedias ja põhjendada, miks just tema idee on nii vajalik ja hea, et vajab elluviimist.

Rahvahääletus toimub 10.-28. veebruar 2022. a VOLIS keskkonnas ennast identifitseerides.