UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda logopeedi (1,0 ametikohta)

Logopeedi ülesandeks on:

  • Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
  • kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
  • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
  • vajadusel ka teiste alade spetsialistide ning rühmaõpetajate juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
  • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

  • erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt töökohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Pakume:

  • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele;
  • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
  • kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendeid ja -materjale vastavalt sihtgrupile;
  • töötasu 1250 eurot.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 28.10.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.