UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril Valga Raekojas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 25) toimub reedel, 13.detsembril 2019 algusega kell 13.00 Valga Raekojas.

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Maamaksumäära kehtestamine 2020.aastaks.

(ME 1-4/83)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

2.

Loa andmine projektis „URBACT. Spaced4People" osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine. 

(OE 1-4/88)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

3.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.

(ME 1-4/84)

asevallavanem Viktor Mägi

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

4.

Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

(ME 1-4/90)

asevallavanem Kalmer Sarv

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Määruse kehtetuks tunnistamine.

(ME 1-4/85)

asevallavanem Kalmer Sarv

 

6.

Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020-31.12.2020.

(OE 1-4/87)

spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

7.

Valga valla 2020.aasta eelarve.

I lugemine.

(ME 1-4/91)

vallavanem Margus Lepik

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

8.

Loa andmine laenu võtmiseks.

(OE 1-4/86)

vallavanem Margus Lepik

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

9.

Vallavara võõrandamine avaliku suulise enampakkumise korras.

(OE 1-4/89)

asevallavanem Enno Kase

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

10.

Muud küsimused ja informatsioon.

10.1. vallavanema informatsioon;

10.2 Valga valla avatud valitsemise tegevuskava.

10.1 vallavanem Margus Lepik;

10.2 asevallavanem Viktor Mägi.

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, pearaamatupidaja/rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, finantsjuht Kaie Karist, kommunikatsioonijuht Põim Kama.