Veemajandus Valga vallas

Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade ühinemisläbirääkimiste käigus  otsustati, et ühinenud Valga valla territooriumil hakkab vee- ja kanalisatsiooniga seotud teenuseid osutama ning tänavavalgustust korraldama ettevõte AS Valga Vesi.

AS  Valga  Vesi    põhiülesanne  on oma  klientidele  kvaliteetse  vee-  ja  kanalisatsiooniteenuse osutamine  ning  uute  klientide  liitmine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Täiendavalt on AS Valga Vesi oma ülesandeks võtnud ka tänavavalgustuse korrashoiu ja arendamise.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni riketest saab teatada 24 h telefonil 523 4563. Tänavavalgustuse riketest saab teatada 24 h telefonil 5308 0253.

Täpsem info AS Valga Vesi koduleheküljelt.