Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2035 avalik väljapanek

Valga Vallavalitsus on koostanud koostöös ASiga Valga Vesi ja OÜ Keskkonnalahendused Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2035. Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.

Valga valla ÜVK arendamise kava Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2021-30.11.2021, kava on tutvumiseks kättesaadav Valga valla kodulehel ning vajaduse korral on võimalik kavaga tutvuda ka Valga Vallavalitsuses, aadressil Puiestee tn 8 Valga linn kabinet 209. Kui soovite kavaga tutvuda Valga Vallavalitsuses kohapeal, siis palume eelnevalt kokku leppida aeg. 

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Valga Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal, saates need  Valga Vallavalitsuse aadressile Puiestee tn 8 Valga linn .

Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid, toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu 08.12.2021 algusega kl 17.00 Valga Raekoja I korruse saalis (aadressil Kesk tn 11). Avaliku aruteluga on võimalik liituda ka MS Teamsi vahendusel kasutades linki: Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin Vastavalt kehtestatud piirangutele saavad koosolekust füüsiliselt osa võtta vaktsineerimiskuuri läbi teinud vallaelanikud, teistel on võimalus arutelust osa võtta MS Teamsi vahendusel.

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2035

 
Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.
 
Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt osutatava teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime planeerida lähitulevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. Seadusega on pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist elanikkonnale. Samas omavalitsusel napib selleks rahalisi vahendeid ja riigipoolne tugi on väike.
 
Haldusreformi tulemusel liitusid Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald üheks Valga vallaks. Kava eesmärgiks on kirjeldada Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid. Töö lähtepunktideks on eelnevate valdade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad.
 

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 joonised

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209