Abielu sõlmimine

Abielu sõlmimine ja varalised õigused (eesti.ee) https://www.eesti.ee/et/perekond/abielu/
Abiellumisavaldus (pdf)

Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses, notari (https://www.notar.ee/19765) juures või vaimulike  juures, kellel on õigus abielu sõlmida. 
Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga

Abielu sõlmimine Valga vallavalitsuses
Abielu sõlmimiseks tuleb esitada Valga vallavalitsusele vastav avaldus
Avaldusi saab esitada kuni kuus kuud enne  abielu sõlmimist
Avalduse esitamiseks on vajalik mõlema abielluja kohaletulek

Kaasa palume võtta:
- isikut tõendavad dokumendid
- sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad
- varem abielus olnud inimese abielulahutuse dokument, abikaasa surmadokument või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus juhul, kui neid andmeid rahvastikuregistris pole
- vajadusel kohtumäärus kas alaealise abielluja või täisealise piiratud teovõimega abielluja teovõime laiendamise kohta
- abieluvõimetõend (ainult siis, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on Eestis elanud alla 6 kuu)
- välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument

Abielu sõlmimise aeg ja koht
Abielu registreerimise kuupäev ja kellaaeg lepitakse kokku avalduse esitamisel  
Abielu on võimalik sõlmida 1-6 kuud pärast abiellumisavalduse esitamist
 Valga vallavalitsuses  sõlmitakse abielusid  vallavalitsuses  ja  Valga Raekojas
(Kesk tn 11)
NB! Raekojas registreerimisel lisandub riigilõivule saali kasutustasu esmaspäevast neljapäevani 30 eurot, reedel ja laupäeval 50 eurot. .

Väljaspool raekoja ruume  tseremoonia läbiviimine toimub kokkuleppel ning on tasuline:
295 eurot üritus, lisaks transporditasu 0,30 eurot km..
Vaata lisaks: abielu sõlmimise eest tasu kehtestamine (teenuste hinnakiri).
Abiellumispäeval:
- palume pruutpaaril kohale tulla hiljemalt 15 min enne kokkulepitud aega
- kaasa võtta kehtivad isikut tõendavad dokumendid ning soovi korral sõrmused
- paari jaoks planeeritakse mõistlik aeg (lähtuvalt külaliste arvust kuni 1 tund), mille sisse mahub abielu sõlmimise toiming, õnnitluste vastuvõtt ja pildistamine.

 

Abielu loetakse sõlmituks jah-sõna ütlemise hetkest
 Rahvastikuregistrisse tehakse abielukanne. Soovi korral väljastatakse abielutõend

Lisavõimalused:
- fotograafi tellimine
- muusika tellimine
- abiellujatel on võimalus võtta abielu sõlmimisele kaasa neile sobivad muusikalise tausta pakkujad (palume sellest eelnevalt teavitada)

Varasuhte määramine

Abielu sõlmimisel on oluline ka abiellujate varasuhte määramine. Abiellumise avalduses avaldavad abiellujad, kas nad soovivad et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Täpsem info: Abikaasade varalised õigused https://www.eesti.ee/et/perekond/

Riigilõiv

- Abielu registreerimine - 30 eurot
- Esmakordse abielutõendi väljastamine - tasuta
- Korduva abielutõendi väljastamine - 10 eurot

Riigilõivu tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198
» Danske Bank EE403300333416110002
Viitenumber: 10294002000147

Selgitusse kirjutada abielukande koostamine ja nimed.

Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga vallavalitsuses.

 

Abielutõendi väljastamine

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus (pdf)

Kui Eesti kodanik või Eesti elanik soovib abielu sõlmida välismaal, tuleb juhinduda selle riigi nõuetest abielu sõlmimiseks, kus nad soovivad abielluda. Näiteks võidakse nõuda abieluvõimetõendit.
Eestis väljastab tõendi maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Valga vallavalitsus)), Tallinna perekonnaseisuamet või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. 
Tõend kehtib 6 kuud alates selle väljastamisest. 
Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb ühe kuu jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuasutusele, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka rahvastikuregistris.

Abieluvõimetõendi taotlemine Valga vallavalitsuse kaudu 
- tõendi taotlemiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
- digiallkirjastatud avaldus saata e-postile valga@valga.ee
- avalduse esitamiseks võib tulla Valga Vallavalitsusse kohale 

Vajalikud dokumendid kohale tulles:
- isikut tõendav dokument.
Vaata lisaks:
-- Abielu sõlmimine välisriigis


Riigilõiv

- Abieluvõimetõendi väljastamine - 10 eurot
Tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198
» Danske Bank EE403300333416110002
Viitenumber: 10294002000147

Selgitusse kirjutada Abieluvõimetõendi väljastamine ja nimi.

Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga  vallavalitsuses.