6.03.23

 

ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE

Eesti võib õigusega uhke olla selle üle, et paljud asjaajamist vajavad toimingud saab lahendada e-teenustena, hoides kokku kõigi osapoolte aega.

Alustava ettevõtja jaoks on kindlasti oluline see, et äriettevõtet on võimalik registreerida
interneti teel.

Äriregistri ettevõtjaportaalis saab esitada avaldusi uue äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja kustutamiseks.

Ettevõtja
on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.

Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Seaduses võib ette näha ka teisi äriühinguid.

Äriühing kantakse äriregistrisse.

Kõige populaarsem äriühingu vorm Eestis on osaühing, mida alates 2011. aasta 1. jaanuarist saab luua ka osakapitali sissemakset tegemata. Osaühingu ning teiste äriühingute (samuti FIE) loomise täpsed reeglid on kirjas äriseadustikus. Ka teistel loetletud ettevõtlusvormidel on oma eelised ning enne äriühingu moodustamist tuleb erinevate variantidega kindlasti põhjalikult tutvuda.

Ettevõtlusvormide võrdlus annab lisainfot Teile sobiva ettevõtlusvormi valimiseks.

Lisainfo:
Riigiportaal EESTI.EE: www.eesti.ee/et/ettevotlus
Maksu- Ja Tolliamet: mida peab alustav ettevõtja teadma
Äriregistri ettevõtjaportaal
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, www.eas.ee

***

Lisaks äriühingutele saab ettevõtlusega tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).
FIE-ks registreerimisest leiad lisainfot:

Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest
FIE-ks registreerimine
Ettevõtjaportaal 
Füüsilisest isikust ettevõtja 
Info riigilõivude tasumise kohta

***

Mittetulundusühing (MTÜ) on vabatahtlik isikute ühendus, mis luuakse põhikirjas seatud eesmärkide täitmiseks. Mittetulundusühingu juhtimine toimub kollegiaalselt, juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ning üldkoosolekul valitud juhatus.
Mittetulundusühingud kantakse kohtu registriosakonnas peetavasse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Registrikande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digiallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu.

Vaata ka:

MTÜ ABI- teejuht vabaühendustele: https://www.mtyabi.ee/
Mittetulundusühingute seadus
MTÜ registreerimisest
Info riigilõivude tasumise kohta

MTÜ nõustamisteenust pakub SA Valgamaa Arenguagentuurist MITTETULUNDUSÜHINGUTE KONSULTANT Aet Arula-Piir https://www.arenguagentuur.ee/kontakt/

 

***
Valgamaa Arenguagentuur on maakondlik arenduskeskus, mis pakub kõikidele soovijatele Valga maakonnas ettevõtluskonsultatsioone. Lisainfo: www.arenguagentuur.ee

***
Valga vallas konsulteerib alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid Valga Vallavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist.

Lisainfo:
Mare Raid, ettevõtlus- ja arenguspetsialist, tel 5349 8683, mare.raid@valga.ee

 

Toimetaja: ELISABETH TÕNISSON