UUDISED JA TEATED

Valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi

19.11.2019

Valga Vallavolikogu 25. oktoobri istungil arutati ühe vallale olulise teemana sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmist. Etteruttavalt tuleb öelda, et põhijoontes jääb selle korraldus tuleval aastal samasuguseks nagu täna. Muudatused puudutavad vaid osa teenuseid ja neid ka järgnevalt tutvustame.  Читай дальше »

Valga vallavolikogu järgmine istung toimub 22. novembril. Tutvu päevakorraga! 
Kas Valgas tuleks aastavahetusel ilutulestikku lasta? Anna oma arvamus!
Toimub ideekorje Valga valla ruumiliseks planeerimiseks. Täpsem info!
  Võimalus taotleda toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks Valga linnas. Vaata täpsemalt!
Valga vald kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi kahele uue Keskväljakuga piirnevale kinnistule. Täpsem info.