Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja ametikohale

Vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärgiks on vallavara- ja hooldusteenistuse tegevuse  juhtimine.

Ootused kandidaadile:

 • Vähemalt 2-aastane juhtimistöö kogemus; 
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • juhtimisalased teadmised ja oskus seada eesmärke, planeerida tööprotsesse ja alluvate tööd, meeskonnatöö oskus, oskus arendada ja motiveerida alluvaid;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • eneseteostuse ja erialase arengu võimalusi.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg 17. august 2020.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Toomas Peterson, tel 5347 6892, e-post toomas.peterson@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 22. juuliks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga lasteaed Walko kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata/esitada hiljemalt 17.07.2020 aadressil Sepa 12, Valga, 68203, Valga vald või walko@walko.ee.

Tööle asumine august 2020.

Kontaktisik Riina Vähi +372 5335 8559

 

Valga Vallavalitsus pakub tööd koristajale

Koristaja põhiülesandeks on Puiestee 8 hoone töö- ja abiruumide koristus- ja puhastustööde teostamine.

Tööülesanded:

 • pühib kuiva lapiga tolmu niiskust kartvatelt esemetelt;
 • pühib niiske lapiga tolmu mööblilt, aknalaudadelt ja esemetelt, mis ei karda niikust;
 • peseb ruumide ja koridoride põrandad, puhastab ruumides olevad vaibad tolmuimejaga;
 • peseb pesemisvahendiga tualettruumid, valamud ja WC potid;
 • tühjendab prügikastid ja paberkorvid;
 • vähemalt kord kvartalis puhastab laearmatuurid ja peseb uksed ning seinte määrdunud kohad;
 • vähemalt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) peseb aknad ja viib läbi suurpuhastuse;
 • hoiab kõik töövahendid ja puhastusvahendid eraldi ruumis.

Nõuded kandidaadile:

 • töökogemus sarnasel töökohal vähemalt 1 aasta;
 • vähemalt põhiharidus.

Lisainfo: Töö asukohaks on Puiestee 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valga maakond. Tööaeg: täistööaeg. Töötasu 584 eurot.

Täiendav informatsioon: majandushalduse spetsialist Janek Rennu, 766 9956, e-post janek.rennu@valga.ee.

Kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 14.07.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Kaugõppegümnaasium otsib infojuhti

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates 28.08.2020 a 0,25 ametikohaga infojuhti.

Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee 24.augustiks 2020.a.

Täiendavate küsimuste korral helistada 5300 8292 või 7641 594.