Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haljastusspetsialisti ametikohale

Haljastusspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on haljastusalase tegevuse korraldamine Valga vallas.

Ootused kandidaadile:

 • haljastuse ja maastikukujunduse alane eriharidus.
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • varasem töökogemus sarnasel töökohal;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • eneseteostuse ja erialase arengu võimalusi;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • ametipalka 1150 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg 04.01.2021.

Täiendav informatsioon: haljastusspetsialist Anne Vaigre, tel 5647 9265, e-post anne.vaigre@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 2. detsembriks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.