Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi spordi- ja noorsootöö spetsialisti vabanenud ametikohale

Töö põhieesmärk on Valga valla spordielu ja noorsootöö koordineerimine, arendamine ning vallas tegutsevate spordiklubide, noorteühingute ja noorte nõustamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • teadmised spordist ja noorsootööst;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise kõnekeele oskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus spordi ja/või noorsootöö valdkonnas;
 • vene kõnekeele oskus;
 • eelnev projektide kirjutamise kogemus, tuua välja näited teostatud projektidest.

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

Pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • enesetäiendamise ja -teostuse võimalusi;
 • vajadusel ametikorterit;
 • töötasu 1350 eurot kuus.

Täiendavat informatsioon asevallavanema Karl Kirt, tel 5361 2978, e-post karl.kirt@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga valla spordi- ja noorsootöö arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega palume saata 27. aprilliks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.

Lisa: Ametijuhend

 

 

Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridus- ja projektijuhile

Eeldame:

* kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetajaerialal;
* üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
* loovust, ettevõtlikkust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel;
* kohusetundlikkust ja usaldusväärsust;
* laste ja noortega töötamise kogemust;
* eesti keel valdamist kõrgtasemel;
* inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
* vene keele valdamist kõnes;
* väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
* projektide algatamise, kirjutamise ja juhtimise võimekust;
* tööülesannete täitmiseks vajalike  arvutiprogrammide kasutamise oskust.

Peamised ülesanded:

* muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
* õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);
* koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevusse ja muudesse sündmustesse;
* muuseumi tegevusi kajastava info edastamine erinevate infokanalite kaudu (meedia, kultuurikalendrid, kodulehed, FB jmt).

Muuseum pakub:

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* puhkust 35 kalendripäeva.

Lisainfo

Kandideerimiseks palume hiljemalt 13. aprill 2020 saata aadressile muuseum@valgamuuseum.ee aadressile järgmised dokumendid:

* CV;

* motivatsioonikiri