Valga Vallavalitsuse tööpakkumised

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi.

Täistööaeg, töötasu 1250 (bruto).

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

 • preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine;
 • koolikohustuse mittetäitjatega tegelemine ning õpilaste edasijõudmis-, käitumis- ja suhtlemisraskustele lahenduste leidmine;
 • koostöö klassijuhatajate, vallavalitsuse ja politseiameti vastavate töötajatega;
 • efektiivse ja toimiva koostöövõrgustiku loomine õpilase abistamiseks ja osalemine võrgustikutöös;
 • probleemsete õpilaste kodude külastamine;
 • ühenduse pidamine väljaspool Valga valda õppivate probleemsete õpilaste, nende vanemate ja õpetajatega ning nende abistamine.

Nõudmised töökohale

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus, soovitavalt pedagoogika valdkonnas.
 • Teadmised hariduskorraldusest, haridusalastest ja teistest ametialastest õigusaktidest.
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.
 • Eesti keele valdamine kõrgtasemel. Kasuks tuleb vene keele valdamine vähemalt kesktasemel, lisaks kesktasemel saksa või inglise keele koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega.
 • Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus.
 • Soovitavalt juhilubade olemasolu. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuvat tööd. Sotsiaalpedagoogi töö on paindlik, jagunedes tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalusi, kaasa rääkimist valla uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendeid ja -materjale vastavalt sihtgrupile.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee.

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 20.09.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Põhikool ootab oma meeskonda tööle eesti keele õpetajat

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab just Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima eesti keele õpetajaks.

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • väga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust;
 • sõbralikkust ja rõõmsameelsust;
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
 • avatust uuendustele;
 • head arvutikasutamise oskust;
 • soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • töötamisvõimalust kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse;
 • uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku tööaega, ujulakompleksi kasutamise võimalust.
 • Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimine avatud sobiva kandidaadi leidmiseni

Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma! Hannely Luik-Stogov, Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee, 5883 7042

 

Valga Põhikool ootab oma meeskonda tööle kunstiõpetajat

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab just Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima kunstiõpetajaks.

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • väga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust;
 • sõbralikkust ja rõõmsameelsust;
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
 • avatust uuendustele;
 • head arvutikasutamise oskust;
 • soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • töötamisvõimalust kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse;
 • uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku tööaega, ujulakompleksi kasutamise võimalust.
 • Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.

Tööle asumise aeg: 04.11.2019

Kandideerimine: 17.10.2019

Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma!

 

Hannely Luik-Stogov, Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee, 5883 7042