UUDISED JA TEATED

Avalik arutelu seoses parkide ja puistute riikliku kaitse alt välja arvamisega

15.10.2019

Keskkonnaamet on teavitanud Valga Vallavalitsust ning avalikkust menetlusest, mille käigus soovitakse Valga vallas kaitse alt välja arvata 13 parki ja puistut, mis on kaotanud üleriigilise looduskaitseväärtuse. Need objektid on: Hargla haigla puudegrupp, Iigaste park, Kasemäe talu iluaed, Kaubi kaasik, Koikküla park, Laanemetsa park, Malluste männikud, Oore männikud, Säde park, Tambre parkmets, Vaitka männik, Valga veterinaarravila park ja Vargasaare puistud  Loe edasi »

Ootame kandidaate Valga valla aasta isa tiitlile! Vaata lähemalt
Valga Vallavolikogu istung toimub 25. oktoobril 2019 Valga raudteejaamas. Tutvu päevakorraga! 
Toimub avalik arutelu seoses parkide ja puistude kaitse alt välja arvamisega. Vaata lähemalt! 
Valga vallavalitsus pakub tööd logopeedile. Vaata lähemalt!
Valga otsib jõulukuuske! Vaata lähemalt! 
Valga Põhikool ootab oma meeskonda tööle eesti keele õpetajat ja kunstiõpetajat. Loe lähemalt!
Toimub ideekorje Valga valla ruumiliseks planeerimiseks. Täpsem info!
  Võimalus taotleda toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks Valga linnas. Vaata täpsemalt!
Valga vald kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi kahele uue Keskväljakuga piirnevale kinnistule. Täpsem info.