Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Valga vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. 

Valga Vallavalitsuse dokumendiregister

Ühinenud omavalitsuste (Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Õru vald, Tõlliste vald) endiste dokumendiregistrite sisu on migreeritud Valga vallavalitsuse uude dokumendiregistrisse. Endiste omavalitsuste registritest otsimiseks tuleb dokumendiregistri rippmenüüst valida vastavalt soovitud asutus.