Valga valla ajaleht Valga Teataja

Valga valla infoleht Valga Teataja alustas ilmumist augustis 2018. Leht ilmub igakuiselt ning selle tiraaž on 10 000 eksemplari, millest 9000 trükitakse eesti- ja 1000 venekeelsena. Ligi 8000 eksemplari toimetatakse tasuta otsepostitusena kõigisse Valga valla füüsiliste ja juriidiliste isikute postkastidesse. Ülejäänud numbrid lähevad vabalevisse nii valla allasutustesse, teeninduskeskustesse kui ka erinevatesse avalikesse punktidesse. Valga Teataja ilmub kord kuus hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

Valga Teatajat annab välja Valga Vallavalitsus. Ajaleht võtab vastu kaastöid, mida ootame hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks e-postiaadressile: teataja@valga.ee. Valiku avaldamisele kuuluvast materjalist teeb lehe toimetaja. 

Valga Teatajasse saab reklaami osta loovbüroo Kuldne Lammas kaudu (Kontakt: Egon Ilisson, e-post: kuldne@kuldne.com; GSM 5373 6992).

Valga valla infolehe Valga Teataja väljaandmise kord

Valga Teataja reklaami hinnakiri

Ilmunud numbrid

Valga Teataja 14. number september 2019

Valga Teataja 13. number august 2019

Valga Teataja 12. number juuli 2019

Valga Teataja 11. number juuni 2019

Valga Teataja 10. number mai 2019

Valga Teataja 9. number aprill 2019

Valga Teataja 8. number märts 2019

Valga Teataja 7. number veebruar 2019

Valga Teataja 6. number jaanuar 2019