Valga valla ajaleht Valga Teataja

Augustist 2018 alustas ilmumist Valga valla ajaleht Valga Teataja. Leht ilmub igakuiselt ning selle tiraaž on 10 000 eksemplari, millest 9000 trükitakse eesti- ja 1000 venekeelsena. Ligi 8000 eksemplari toimetatakse tasuta otsepostitusena kõigisse Valga valla füüsiliste ja juriidiliste isikute postkastidesse. Ülejäänud numbrid lähevad vabalevisse nii valla allasutustesse, teeninduskeskustesse kui ka erinevatesse avalikesse punktidesse.

Valga Teataja esimene number jõudis lugejateni erandkorras 15. augustil ning oli pühendatud Valga uue keskväljaku avamisele 22. augustil. Samuti tehti kokkuvõtteid haldusreformist, teavitati elanikke olulisematest muudatustest sotsiaalvaldkonnas ning tervitati saabuvat uut kooliaastat.

Valga valla infoleht Valga Teataja ilmub uuest, 2019. aastast senise nelja asemel kaheksal leheküljel. Mahukam leht võimaldab lugejateni tuua varasemast enam olulisi uudiseid ja artikleid valla inimestest, elust ning tegemistest.

Valga Teataja ilmub kord kuus hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

Valga Teatajat annab välja Valga Vallavalitsus. Ajaleht võtab vastu kaastöid, mida ootame hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks e-postiaadressile: teataja@valga.ee. Valiku avaldamisele kuuluvast materjalist teeb lehe toimetaja. 

Uuel aastal saab Valga Teatajasse reklaami osta loovbüroo Kuldne Lammas kaudu (Kontakt: Egon Ilisson, e-post: kuldne@kuldne.com; GSM 5373 6992).

Valga valla infolehe Valga Teataja väljaandmise kord

Valga Teataja reklaami hinnakiri

Valga Teataja 10. number mai 2019

Valga Teataja 9. number aprill 2019

Valga Teataja 8. number märts 2019

Valga Teataja 7. number veebruar 2019

Valga Teataja 6. number jaanuar 2019

Valga Teataja 5. number detsember 2018

Valga Teataja 4. number november 2018

Valga Teataja 3. number oktoober 2018

Valga Teataja 2. number september 2018

Valga Teataja 1. number august 2018