Asendus- ja järelhooldusteenused

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on lühi- või pikaajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu.

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva noore iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Nii asendus- kui järelhooldusteenuse korraldamisega tegelevad Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitsespetsialistid:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse juhtivspetsialist

Ere Arbeiter

 

766 9947
514 8049

ere.arbeiter@valga.ee

Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Kabinet 102

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

Merike Viilup

 

5305 9257

merike.viilup@valga.ee

Karula teeninduskeskus/ Taheva teeninduskeskus vastavalt kokkuleppele

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

 

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Tõlliste teeninduskeskus/ Õru teeninduskeskus neljapäev 9.00-12.00 

Lastekaitse spetsialist

Jaana Kala

 

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 102