Asendus- ja järelhooldusteenused

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on lühi- või pikaajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu.

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva noore iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Nii asendus- kui järelhooldusteenuse korraldamisega tegelevad Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse lastekaitsespetsialistid:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse spetsialist

 

 

 

Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Jaana Kala

 

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 102