Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldamine Valga vallas

Avaliku ürituse korraldamine

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näitusi, laatu, reklaamiüritusi, rongkäike ja muid taolisi sündmusi, mis toimuvad Valga valla haldusterritooriumil. Hetkel reguleerib avalike ürituste korraldamise korda Valga vallas Valga Linnavolikogu poolt vastu võetud määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Avaliku ürituse korraldamiseks on tarvis esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus. Ürituse toimumine tuleb eelnevalt kooskõlastada Valga politseijaoskonna ja Lõuna Päästekeskuse Valgamaa piirkonnaga. Liikluspiiranguid nõudvate ürituste taotlusi ootame vallavalitsusse 14 päeva ja teisi taotlusi vähemalt 7 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega. Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest vallavalitsus hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Avaliku ürituse loa taotlus

Täidetud taotluse palume saata e-posti aadressile: valga@valga.ee või tuua vallavalitsuse tööaegadel Valga vallavalitsusse aadressile Puiestee 8, Valga.

Avaliku koosoleku korraldamine

Avalik koosolek on inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust. Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega. 

Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamisest politsei prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva. Avaliku koosoleku kooskõlastamise kohta vaata lähemalt siit.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud:

Kultuurispetsialist

Merce Mäe

766 9914
5345 3457

merce.mae@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 215

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
 

Mati Kikkas

53471177

mati.kikkas@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 210