Avaliku ürituse korraldamine Valga vallas

 

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näitusi, laatu, reklaamiüritusi, rongkäike ja muid taolisi sündmusi, mis toimuvad Valga valla haldusterritooriumil. Hetkel reguleerib avalike ürituste korraldamise korda Valga vallas Valga Linnavolikogu poolt vastu võetud määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Avaliku ürituse korraldamiseks on tarvis esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus. Ürituse toimumine tuleb eelnevalt kooskõlastada Valga politseijaoskonna ja Lõuna Päästekeskuse Valgamaa piirkonnaga. Liikluspiiranguid nõudvate ürituste taotlusi ootame vallavalitsusse 14 päeva ja teisi taotlusi vähemalt 7 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega. Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest vallavalitsus hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Avaliku ürituse loa taotlus

Täidetud taotluse palume saata e-posti aadressile: valga@valga.ee või tuua vallavalitsuse tööaegadel Valga vallavalitsusse aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Valdkonna ametnikud:

Kultuurispetsialist

Merce Mäe

766 9914
5345 3457

merce.mae@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 215

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
 

Mati Kikkas

53471177

mati.kikkas@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 210