EELINFO

Valga Vallavalitsuse 10. nädala eelinfo (05.-11.03.2018)

06.03.-08.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees näitus „Kunst sünnib südamest väikesest ja suurest". Näitusetööd on valmistanud lasteaed Walko laste ja lastevanemate koostöös valminud näitus
17.02-10.03 Valga muuseumis näitus „Walk". Näituse pealkiri "Walk" viitab elu eksistentsile läbi aegade, mis on aset leidnud paigas, kus asuvad kaks linna Valga ja Valka. Nende linnade algne saksapärane nimi Walk on kui ankur, mis asub teisel pool ajalugu. Samuti viitab sõna "walk" kõndimisele, milles kunstnike töö paljuski seisnes – kõndimine on üks algupärasemaid ja argisemaid tegevusi maastikul liikudes ja olles. Lisainfo

 

Esmaspäev, 5.märts
- kell 9 vallavalitsuse laiendatud infotund Valga kultuuri- ja huvialakeskuse. Osalevad volikogu esimees, asevallavanemad, ametite juhatajad ja allasutuste juhid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 10.30 vallavanem Margus Lepik kohtub Omniva esindajatega, et arutada postiteenuste kättesaadavust vallas
- kell 12 Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek Pühajärvel. Osalevad volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Jüri Konrad

 

Teisipäev, 6.märts
- kell 10 kultuuritöötajate nõupäev Tsirguliina rahvamajas. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv koos valdkonna spetsialistidega
- kell 13 vallavalitsuse istung Hargla koolis. Osalevad vallavalitsuse liikmed
- kell 14 rahvakohtumine vallavalitsuse liikmetega Taheva teeninduskeskuses. Osalevad vallavalitsuse liikmed
- kell 15.30 vallavalitsuses kohtumine Siseministeeriumi ametnikega  perekonnaseisutoimingute küsimustes. Osalevad jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, kantselei perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller ja kantseleispetsialist Piret Ville
- kell 16.30 Valga spordihallis toimub Valga lasteaed Walko tantsupidu „Kodune maa". Pidu on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale

 

Kolmapäev, 7.märts
- kell 13.30 vallavalitsuse spordialaste toetuste määramise komisjon nõupidamiste ruumis. Osaleb asevallavanem Jüri Konrad
- kell 15 valla muusikaõpetajate ja koorjuhtide nõupidamine nõupidamiste ruumis. Osalevad kultuuri- ja haridusteenistus
07.03 Päästeameti Lõuna päästekeskus ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri infopäev omavalitsusjuhtidele. Osaleb vallavanem Margus Lepik

 

Neljapäev, 8.märts
- kell 9 hariduskonverentsi korraldusmeeskonna nõupidamine nõupidamiste ruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 10 maakonna haridusmess Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Osalevad kommunikatsioonijuht Kaja Mõts ja ettevõtluse spetsialist Triin Roo
08.03 vallavolikogu esimees Külliki Siilak tutvub valla sotsiaalvaldkonna ülesannetega ja teenuste osutajatega
08-09.03 toimub Brüsselis koolitusseminar Europe Direct teabekeskuste juhatajatele. Osaleb koostöö- ja kogukonnaprojektide spetsialist Marika Muru

 

Reede, 9.märts
- kell 10 vallavalitsuse alalise sotsiaalkomisjoni istung nõupidamiste ruumis. Osalevad komisjoni liikmed ja kutsustud sotsiaaltöö spetsialistid. Nõupidamist juhib sotsiaalkomisjoni esimees Jüri Konrad
- kell 12.30 täiskasvanuhariduse piirkondlik koostööseminar Valgamaa kutseõppekeskuses. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane

 

Puhkused
26.02-16.03
valladisainer Raivo Behrsin viibib puhkusel, asendab ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode
27.02-06.03 spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt viibib puhkusel, asendab kultuurispetsialist Merce Mäe
05.-08.03 välisprojektide juhtivspetsilist Marika Post viibib puhkusel, asendab ettevõtluse spetsialist Triin Roo

 

Lisainfo:
Kaja Mõts
Valga Vallavalitsus
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 766 9903
GSM:+372 5871 7624
kaja.mots@valga.ee
www.valga.ee