EELINFO

Valga Vallavalitsuse 13. nädala ( 25.-31.03.2019) eelinfo

05.- 30.03 näitus "Hälli kiigutajad" Valga muuseumis. Näitus vaatleb sünnikombestiku ja väikelapsega seonduvate tavade muutust läbi aja
06.03-26.04 Johannes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Johannes Uiga radadel" Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
02.03-02.04 rändnäitus "Et rada ei rohtuks" Lüllemäe raamatukogus
06.-31.03 Karula Muinsuskaitse Seltsi näitus "Naistepäeva kaardid 1960-1980" Lüllemäe raamatukogus
13.-31.03 Lüllemäe täiskasvanute kunstiringi tööde näitus Lüllemäe raamatukogus
20.03-10.05 Ave Kruusmaa maalide näitus Lüllemäe Kultuurimaja kaminasaalis 

Esmaspäev, 25. märts
- kell 9
infotund nõupidamiste ruumis. Osalevad  asevallavanemad, teenistuste juhid, piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 14.00 andmekaitse alane töökoosolek  lasteaedade juhatajatega lasteaias Kaseke. Osaleb sisekontrolör Urmas Tross
- kell 16 kaasamiskoosolek raie aruteluks riigimetsas Valga Raavitsa piirkonnas. Osalevad metsandusspetsialist Ainar Pikk ja planeeringute spetsialist Lenna Hingla

25.-26.03 viies üle-eestiline huvihariduskonverents „Mis tuuled puhuvad?"Kuressaares. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, kultuurispetsialist Merce Mäe, meediaspetsialist Sirje Lemmik, spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas, jurist vallasekretäri õigustes Anastasija Kikkas
25.03 tugiisikuteenuse osutamise tulevikuarutelu Varajase Kaasamise Keskuses Otepääl. Osalevad sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, lastekaitse spetsialist Jaana Kala ja lastekodu Kurepesa direktor Marika Drenkhan
23.03-14.04 haridusspetsialist Ivi Tigane osaleb  multiregionaalses programmis „21st Century Change Makers: Education Leaders Advance Civic Engagement among High School Youth" Ameerika Ühendriikides

Teisipäev, 26. märts
- kell 12
Valga Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjon, korrakaitsekomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjonide liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid
- kell 13 Valga valla sotsiaaltöö teenistuse spetsialistide kohtumine Jõgeva valla sotsiaaltöötajatega nõupidamisruumis

26.-27.03 projekti „GoSmart BSR" koolitus Lätis Cesises. Osalevad ettevõtluse spetsialist Triin Roo, projektijuht Laura Gredzens ja kommunikatsioonijuht Põim Kama
26.03 valla  lastekaitse valdkonna töötajad supervisioonil. Valgas vastuvõttu ei toimu
26.03 Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu juhatuse ühisnõupidamine Siseministeeriumi ametnikega Tallinnas. Osaleb perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller

Kolmapäev, 27. märts
- kell 9
Valga vallavalitsuse erakorraline istung nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed ja kutsutud spetsialistid
- kell 11 raadio RuutFM saates „Valgalase pooltund" esineb Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes räägib 5. aprillil toimuvast „Naiste ööst"
- kell 12 Valga Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjoni liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid ja allasutuse juhid
- kell 14 Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjoni liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid
- kell 16 Valga Vallavolikogu hariduskomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjoni liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid
 - kell 16 Valga valla eakate juubilaride (sünnipäevad jaanuar-märts) vastuvõtt Valga kultuuri- ja huvialakeskuses (kutsetega). Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, kultuurispetsialist Merce Mäe,meediaspetsialist Sirje Lemmik
- kell 16 Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone DP avalik arutelu nõupidamisruumis
- kell 17 Kungla 24c DP avalik arutelu. Osaleb planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

27.03 kohtumine Innove projekti juhtiva Pyramid Consult esindajaga Tallinnas. Osaleb sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre
27.03-01.04  projektide Erasmus+ „Let's Fit Healthy Life" ja Erasmus+ „Walking You Learn" projektikohtumine Itaalias. Osalevad välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt ning spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas

Neljapäev, 28. märts
- kell 11
projekti Valga-Valka Mobility raames korraldatava uuringu fookusgrupi intervjuu Valga Raudteejaamas. Osalevad ettevõtluse spetsialist Triin Roo, projektijuht Laura Gredzens ja kommunikatsioonijuht Põim Kama
- kell 12 Valga Vallavolikogu revisjonikomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjoni liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid
- kell 14 Valga Vallavolikogu rahanduskomisjon Valga Raekojas. Osalevad vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, komisjoni liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid

28.03 seminar Roheline Eesti Tallinnas. Osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann

Reede, 29. märts
- kell 13
Valga Vallavolikogu istung Valga spordihallis. Osalevad volikogu ja vallavalitsuse liikmed, kutsutud vallavalitsuse spetsialistid  ning allasutuste juhid  
- kell 14 Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas muinasjututorni jututund algklasside õpilastele

29.03 Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduse arutelu Tartus. Osaleb kommunikatsioonijuht Põim Kama.

 
Laupäev, 30. märts
- kell 11
Valga keskraamatukogus laste tund „Tahan teada ja osata". Oodatud on lapsed vanuses 5-7 aastat

 

 Puhkused:
11.-31.03 Karula teeninduskeskuse sekretär Terje Puudersell viibib puhkusel, asendab Taheva teeninduskeskuse sekretär Ülle Karvak
19.-29.03 asevallavanem Jüri Konrad viibib puhkusel, asendab sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre
18.-27.03 vanemraamatupidaja  Egle Praosk viibib puhkusel, asendab vanemraamatupidaja Maret Hannus
18.-28.03 sotsiaaltööspetsialist Riina Vares viibib puhkusel, asendab sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp
20.-27.03 ja 29.03 keskkonnaspetsialist Anni Teetsamann viibib õppepuhkusel, asendab ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode
25.03-05.04 raamatupidaja Kaja Tättar viibib puhkusel, asendab raamatupidaja Tiina Tättar
25.03-05.04 vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus viibib puhkusel, asendab liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa
28.03-03.04 Valga Kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi viibib puhkusel, asendab sekretär-õppekoordinaator Riina Luik
25.03-03.04 lasteaed Buratino juhataja Merle Kaar viibib puhkusel, asendab õppealajuhataja Maike Allik
27.03-03.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib puhkusel, asendab kultuuri- ja haridustööjuht Kaja Sisask
23.03-14.04 haridusspetsialist Ivi Tigane  viibib õppereisil Ameerika Ühendriikides