EELINFO

Valga Vallavalitsuse 2. nädala (11.-17.01.2021) eelinfo

Esmaspäev, 11. jaanuar

- kell 08.30 vallavalitsuse erakorraline istung (toimub elektroonselt);

- kell 09.00 laiendatud inforing Teams keskkonnas;

- kell 10.00 kultuuri- ja haridusteenistuse aastaplaani arutelu;

- kell 11:00-12:30 kohtumine Zoomi vahendusel. Tutvutakse Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud noortegarantii tugisüsteemi mõju ja tulemuslikkuse analüüsi: https://www.sm.ee/sites/default/files/lopparuanne_ngts.pdf. Osalevad sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp, teenistuse juhataja Jüri Kõre.

Teisipäev, 12. jaanuar

- kell 15.00 Valga Jaamahoone arenduskoosolek. Osalevad asevallavanemad Toomas Peterson ja Mati Kikkas, ettevõtluse- ja arenguspetsialist Mare Raid;

sotsiaalt- ja koduhooldustöötajad Valga Haiglas vaktsineerimisel covid ´i vastu.

Kolmapäev, 13. jaanuar

- kell 10.00 vallavara komisjoni koosolek;

- kell 13.00 Zoom´i vahendusel kohtumine Sotsiaalministeeriumiga, teemaks covid vaktsineerimine sotsiaalvaldkonna töötajatele. Osalevad sotsiaaltöö teenistuse ametnikud;

sotsiaalt- ja koduhooldustöötajad Valga Haiglas vaktsineerimisel covid ´i vastu.

Reede, 15. jaanuar

- kell 9.00 kultuurispetsialist Merce Mäe osaleb Zoomi vahendusel Tartu 2024 korraldusmeeskonna nõupidamisel;

- kell 11.00 kultuurispetsialist Merce Mäe osaleb Zoomi vahendusel Tartu 2024 projekti Kirjandusfestival „1984/2024" töökoosolekul;

- kell 13.00 kultuurispetsialist Merce Mäe osaleb Zoomi vahendusel Tartu 2024 projekti Meestee Garaaž töökoosolekul.

Puhkused/personaliinfo:

21.12.2020 - 17.01.2021 vallavanem Ester Karuse puhkusel, kuni 31.12.2020 asendas asevallavanem Toomas Peterson, 04.-17.01.2021 asendab asevallavanem Mati Kikkas;

07.-22.01.2021  keskkonnaspetsialist Anni Teetsmanni asendab ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;

11.-15.01.2021 spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra õppepuhkusel, asendab kultuurispetsialist Merce Mäe.

Sündmused Valga vallas:

Üritusi korraldatakse vastavalt sellele, kuidas koroonaviirusest tingitud olukord võimaldab.

12. jaanuaril kell 16 Valga Muuseumis näituse „Plekist plastini: sõjakiivri areng 20. sajandil" avamine. Näitusel väljas olevad kiivrid pärinevad kõige suuremast kiivrite erakogust Eestis. Kogu omanik on Aare Nõmm.

15. jaanuaril kell 14 Valga Keskraamatukogu lasteosakonna muinasjututorni jututund veebis.

NÄITUSED

12. jaanuar - 27. veebruar näitus „Plekist plastini: sõjakiivri areng 20. sajandil". Avamine 12. jaanuaril kell 16. Näitus annab külastajale suurepärase esemelise ülevaate eelmise sajandi suuremates sõjalistes konfliktides kasutatud kiivritest. Näitusel on esindatud kõige tähtsamad esimeses maailmasõjas esile kerkinud kiivritüübid ning nende erinevad modifikatsioonid ja arendused, mis katsid sõdurite päid ka teises maailmasõjas ning hiljem, paljudel välja pandud kiivritel on ka oma põnev lugu. Näiteks üks kiiver on leitud Varblast, kus seda kasutati vahepeal kanade söögikausina. Erinevaid kiivreid on väljapanekul ühtekokku 50. Näitusel väljas olevad kiivrid pärinevad kõige suuremast kiivrite erakogust Eestis. Kogu omanik on Aare Nõmm.

13. jaanuar - 5. veebruar Lüllemäe Raamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel  Kotuse fotokonkursi "Maal on hea elada" näitus.

Kotuse fotokonkursi "Maal on hea elada" näitus koosneb 30-st fotost, mis valiti žürii poolt välja fotokonkursile esitatud 38 autori 136 pildi seast.

Kõik fotod pärinevad vahemikust 1. mai kuni 30. september 2020 Taheva, Karula, Mõniste ja Ähijärve piirkonnast. Piltidel on kajastatud piirkonna sündmused, loodus, eluolu, tabatud hetked jm ehk need tegevused ja emotsioonid, mida kogedes saab öelda, et maal on hea elada.

Kotuse fotokonkursi "Maal on hea elada" viis läbi Taheva Valla Külade Selts ja koostöövõrgustik Kotus. Konkursi korraldamist toetas Valga Vallavalitsus.