EELINFO

Valga vallavalitsuse 24. nädala eelinfo (11.06-17.06.2018)

15.05-15.06 Lüllemäe raamatukogus näitus „Lüllemäe raamatukogu 107 aastat hiljem"
05.-30.06  Tartu Kunstnike Liidu ühisnäitus "Piiripealne" Valga muuseumis. Näitusel kajastatakse läbi kaasaegse kunsti prisma Valga-Valka kaksiklinna ja piiri
07.06- 31.08 kaksiklinnade Valga-Valka loomeinimeste ühisnäitus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
04.-30.06 näitus „Valga kirjaniku pilgu läbi: raamatud, mille tegevus toimub Valga linnas" Valga keskraamatukogus


 Esmaspäev, 11.juuni
- kell 9 vallavalitsuse  infotund nõupidamiste ruumis. Osalevad asevallavanemad ja ametite
juhatajad. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 9.30 kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamiskoosolek Otepääl. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
- kell 10 MAPPA (Multi Agency Public Protection Arrangements) ümarlaud Lõuna Prefektuuri Valga politseijaoskonnas. MAPPA eesmärgiks on ühiskonna turvalisuse tõstmine läbi koordineeritud informatsiooni jagamise ja ametkondade vahelise koostöö arendamise. Osaleb sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp.
- kell 10.30 Piirilinna Bigbänd tervitab valgalasi linna sünnipäeva puhul. Muusika kõlab Jaani kiriku tornist. 
- kell 11 Valga ja Valka linna lasteaedade laste pidupäevarongkäik Valga Jaani kiriku juurest mööda Kesk tänavat Valga kultuuri- ja huvialakeskuse esisele. Õhku lennutatakse heade soovide õhupallid
- kell 12.30 Valgamaa aasta õpetaja komisjoni koosolek nõupidamiste ruumis. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 16 Säde aiapeo õpituba Valga muuseumis: 20. sajandi alguse seltskonnatantsud. Juhendab Egely Pruuli
- kell 16.30 lastevanemate koosolek seoses suvise töökorraldusega Tsirguliina lasteaias Õnnelind. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja  haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 17 kellaviietee vallajuhtidega Valga kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil. Osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanemad
- kell 19 festivali lõpetamine. Liivimaa Noorteorkestri kontsert kultuuri- ja huvialakeskuses
11.-15.06 Hargla loomenädal, mille käigus antakse uus välimus Hargla bussijaamadele

 Teisipäev, 12. juuni
- kell 13
Valgamaa arengukava ettevõtluse rakkerühma kokkusaamine Väimela Tsentris. Osaleb ettevõtlusspetsialist Triin Roo  
12.06 Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse ja volikogu koosolek Tallinnas. Osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Kalmer Sarv  

Kolmapäev, 13. juuni
- kell 11
Kagu -Eesti programmi arutelu Otepääl. Osaleb ettevõtluse spetsialist Triin Roo
- kell 11 Valga laste ja perede heaolu toetava arengukava koostamise töörühma koosolek nõupidamiste ruumis. Osalevad valdkondade spetsialistid
- kell 13.30 partnerluskogu koosolek Hargla koolis. Osaleb asevallavanem Viktor Mägi
- kell 17 vastuvõtt Briti saatkonnas Tallinnas. Osaleb vallavanem Margus Lepik   

Neljapäev, 14. juuni
- kell 8.30
kohtumine vähelõimunute nõustamisvõrgustiku arendamise küsimustes. Osalevad haridusspetsialist Ivi Tigane, sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha ja sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp
- kell 15 loeng „20.sajandi alguse toidukultuur" Valga muuseumis. Loengupidaja Anu Kannike
14.06  valdade liidu strateegia arutelu Tallinnas. Osaleb asevallavanem Viktor Mägi
14.06 vallavanem Margus Lepik Tallinnas koolitusel   


Laupäev, 16. juuni
- kell 13 lõpupidu Lüllemäe põhikoolis
- kell 14.30 lõpupidu Hargla koolis
16.06 Ironman Otepääl. Osaleb vallavanem Margus Lepik

Puhkused
11.-15.06
perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller viibib puhkusel, asendab kantselei spetsialist  Piret Villemson
15.-21.06 kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru viibib puhkusel, asendab ettevõtluse spetsialist Triin Roo
08.06-14.08 logopeed Reelika Voitk viibib puhkusel
11.-22.06 juhtivsekretär Liina Pettai viibib puhkusel, asendab sekretär-arhivaar Hele Heletäht
 

Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
Meediaspetsialist
GSM:+372 5663 2504
sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee