EELINFO

Valga vallavalitsuse 36. nädala eelinfo (03.09 - 09.09.2018)

07.08-31.08 Valga muuseumis Rait Rosina näitus "Väikelinn kui sündmus"
07.06-31.08 kaksiklinnade Valga-Valka loomeinimeste ühisnäitus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
23.06-01.09 näitus „Karula vabadussamba lugu" Lüllemäe raamatukogus
22.08 -16.09 näitus  „Nii suur mutt, et teist sellist pole varem nähtud" Brivibas galerijas, Vabaduse 14, Valgas
24.08-31.10 näitus „Pärimuslikud paigad Tsirguliinas" Tsirguliina raamatukogus

 Esmaspäev, 03.september

Õppeaasta avaaktused:
- kell 8.30 Valga Kaugõppegümnaasium
- kell 9 Õru lasteaed-algkool
- kell 9 Hargla Kool
 -kell 9 Valgamaa Kutseõppekeskus
- kell 10 Valga Gümnaasium
- kell 10 Valga Jaanikese Kool
- kell 15 Valga Muusikakool (2.-7. klass ja vabaõpe)
- kell 17 Valga Muusikakool (1.klass)


-kell 9.00 vallavalitsuse infotund nõupidamisruumis. Osalevad asevallavanemad, teenistuste juhid ja piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik.
- kell 11.30 konkursikomisjoni koosolek nõupidamisruumis. Osalevad komisjoni liikmed ja kutsutud spetsialistid
- kell 15 kooliaasta alguse kogupere üritus „Tere kool!" Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel platsil. Toimuvad lõbusad tegevused, saab ka pannkooki moosiga. Kohal on päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitseliit. 

03.-04.09 arenguspetsialistide kokkusaamine ja seminar Narvas. Osaleb asevallavanem Viktor Mägi

- kell 18 Voorimehe pubis 20. Valga Bridžikunn 2018 I voor. Info Viljar Savi +372 5804 5826

Teisipäev, 04.september
- kell 10
riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste juhtide nõupidamine Valgas, Kesk 12 hoones. Osaleb vallavanem Margus Lepik
-kell 13 Valgamaa haridusmessi 2019 korraldusmeeskonna kokkusaamine Valga Avatud Noortekeskuses. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
- kell 16 Lüllemäe raamatukogus tasuta koolitus „Nutiseadmete ABC algajatele. Koolituse viib läbi NutiAkadeemia. Lisainfo ja koolitusele registreerimine www.nutiakadeemia.ee.
- kell 16 Valga Muuseumis näituste „Vabadus 21. sajandil" ja „100 teraviljapeenart" avamine

 Kolmapäev, 05. september
-  kell 9
vallavalitsuse istung. Osalevad vallavalitsuse liikmed ning kutsutud spetsialistid
- kell 11 keskstaadionihoone ja võimla muudetud eskiisi tutvustamine nõupidamisruumis. Osaleb vallavanem Margus Lepik ja vallavalitsuse spetsialistid
- kell 13 Office365/Sharepoint siseveebi kasutusele võtmise arutelu nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse spetsialistid
- kell 14 Valga-Valka projekti töökoosolek Valka kihelkonnaduumas. Osalevad asevallavanem Viktor Mägi, välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja kommunikatsioonijuht Põim Kama
- kell 14 sotsiaaleluruumide hindade kehtestamine/arutelu nõupidamisruumis. Osalevad asevallavanemad Enno Kase ja Jüri Konrad ning vallavalitsuse spetsialistid

Neljapäev, 06. september
- kell 9 Valgat külastavad üliõpilased ja õppejõud Saksamaalt Tübingeni ülikoolist, et õppida tundma Baltikumi majanduslikke ja sotsiaalseid olusid. Kohtumine Valga raekojas
-kell 13 töökoosolek Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonis. Osalevad volikogu ja vallavalitsuse liikmed
- kell 14  Valga vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosolek  nõupidamisruumis. Osalevad sotsiaalkomisjoni liikmed ja sotsiaaltöö teenistuse ametnikud.

06.09 koolitus "Isikuandmete töötlemine personalitöös" Tartus. Osaleb personalispetsialist Heldi Kaares
06.-07.09 Eesti Dendroloogia Seltsi suvepäevad Pärnumaal. Osaleb haljastusspetsialist Anne Vaigre

Reede, 07.september
- kell 9.30
konkursikomisjoni koosolek nõupidamisruumis. Osalevad konkursikomisjoni liikmed ja kutsutud spetsialistid
 
07.09 Haridus- Ja Teadusministeeriumi korraldatud piirkondlik kaasava hariduse arengupäev Tartus. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane

Laupäev, 08. september
- kell 11 Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas laste tund „Tahan teada ja osata". Oodatud on lapsed vanuses 5-7 aastat. Lastega tegeleb raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandidaat Ene Mägi.
- kell 14 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses  stuudio Joy "Tants on tulevik".

Pühapäev, 09.september
- kell 12 Valgas Saviaugu tn 18 Valga Romuring 2018. Info www.romuring.ee

Puhkused:
27.08-09.09 ehitusjärelevalve spetsialist Maarika Keskoja viibib puhkusel, asendab ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode
31.08- 12.09 liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa viibib puhkusel, asendab vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus
03.-07.09 perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller viibib puhkusel, asendab kantseleispetsialist Piret Villemson
01.-28.09 Karula Hooldemaja juhataja Sirje Tann viibib puhkusel
03.-09.09 Taheva sotsiaalmaja tegevusjuhendaja Rein Pihu viibib puhkusel
03.-15.09 raamatupidaja Kaire Kuvvas viibib puhkusel, asendab raamatupidaja Eve Kõlves
03.-04.09 jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas viibib puhkusel

 Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
meediaspetsialist
GSM: +372 5663 2504
sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee