Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistus

Juhataja

Urmas Möldre

766 9960
5348 7880

urmas.moldre@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 204

Planeeringute juhtivspetsialist

Lenna Hingla

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 309

Vallaarhitekt

Jiri Tintera

766 9915
5683 1218

jiri.tintera@valga.ee

Vastuvõtt:
kokkuleppel
Kabinet 202

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913
5860 1328

anni.teetsmann@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 209

Maakorralduse spetsialist

Mario Pinka

766 9950
5309 3826

mario.pinka@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 202

Valladisainer

Raivo Behrsin

766 9963

raivo.behrsin@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 206

Ehitusspetsialist

Kairid Leks

5375 5537

kairid.leks@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Ehitusjärelevalve spetsialist

Iivika Voode

7669962
515 6491

iivika.voode@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 207

Ehitusjärelevalve spetsialist

Maarika Keskoja

766 9273

maarika.keskoja@valga.ee