Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistus

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Juhataja Urmas Möldre
Magister
Raamatupidamine
ja analüüs
7669960
53487880
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 204
Planeeringute
juhtivspetsialist
Lenna Hingla
Magister
Linnauuringud
58601234 Kabinet 211
Valladisainer Raivo Behrsin
Bakalaureus Tootedisain
7669963 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 206
Ehitusspetsialist Kairid Leks
Bakalaureus
Keskkonnatehnoloogia
53755537 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202
Ehitusjärelevalve
spetsialist
Iivika Voode
Rakenduskõrgharidus
Majandusarvestus ja
finantsjuhtimine
7669962
5156491
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 207
Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann
Magister
Inimgeograafia ja
regionaalplaneerimine
58601328 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 209
Vallaarhitekt Jiri Tintera
Doktor
Tsiviilehitus spetsialiseerumisega
arhitektuurile
7669915
56831218
Vastuvõtt:
kokkuleppel
Kabinet 202
Maakorralduse
spetsialist
Mario Pinka
Bakalaureus
Geomaatika
7669950
53093826
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202