Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine (eesti.ee) https://www.eesti.ee/
Elukohateade (.pdf)
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend https://www.riigiteataja.ee

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist. Elukohateade tuleb esitada, kui:
- asute uude kohta elama
- muudate elukohta Eestis 
- asute elama välismaale
- kolite välismaalt tagasi Eestisse

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul.

Elukohateate esitamine
Elukohateadet saab esitada riigiportaalis www.eesti.ee
Valga vallavalitsuse  rahvastikuregistri spetsialisti juures ja teeninduskeskustes
saata digiallkirjastatuna e-postile valga@valga.ee

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
- isikut tõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama

Elukohaandmed rahvastikuregistris

Rahvastikuregistri seadus https://www.riigiteataja.ee/
- Andmete kontrollimine rahvastikuregistris https://www.eesti.ee/

 Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. 
Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab.
Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. Vaata lähemalt: rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine.