Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistus

CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Urmas Möldre 7669960
53487880
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 204
Planeeringute
juhtivspetsialist
Lenna Hingla 58601234 Kabinet 309
Valladisainer Raivo Behrsin 7669963 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 206
Ehitusspetsialist Kairid Leks 53755537 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202
Ehitusjärelevalve
spetsialist
Iivika Voode 7669962
5156491
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 207
Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann 58601328 Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 209
Vallaarhitekt Jiri Tintera 7669915
56831218
Vastuvõtt:
kokkuleppel
Kabinet 202
Maakorralduse
spetsialist
Mario Pinka 7669950
53093826
Vastuvõtt:
T 9-12
K 16-18
Kabinet 202