5/30/24

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 9. juunil 2024. Valimisnädal on 3. juunist 9. juunini 2024.

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab valimisnädala esmaspäeval kell 9.00 hommikul ja lõpeb laupäeva õhtul kell 20.00.

Eelhääletamine

Esmaspäevast neljapäevani (03.06-06.06) toimub eelhääletamine ainult valimisjaoskonnas nr 1 - hääletamisruum asub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga linn, Valga vald, Valgamaa). Hääletamine algab iga päev kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimisjaoskond korraldab hääletamist ka kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 

Reedel ja laupäeval (07.06-08.06) kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Valimisjaoskondade asukohad www.valimised.ee

Valimispäev

Pühapäev 09.06.2024 on VALIMISPÄEV. Hääletamine algab kõikides jaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Kodus hääletamine

Kodus hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1. 07.06-09.06.2024 (k.a). Kodus hääletamise põhjused on näiteks terviseseisund, kõrge iga, transpordivõimaluste puudumine, muud põhjused, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Valimisjaoskonda minnes tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaart, pass, juhiluba).

Jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust kontrollib valla häältelugemiskomisjon (valla valimiskomisjon) hääletamissedelite ülelugemise teel. Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon valimispäevale järgneval päeval (esmaspäeval, 10. juunil 2024) kell 10.00 Valga Vallavalitsuses, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, Valgamaa.

Kandidaadid www.valimised.ee

Lisainfo: vallasekretär Diana Asi, telefon 5757 0819, diana.asi@valga.ee

Valimiste ajatabel