Mittetulundusühingud ja seltsingud Õru piirkonnas

MTÜ Lotamõisa Arendus
Registrikood 80262910
Tegutsenud alates 2008. aastast.
Kontaktisik Kaja Papagoi, telefon: 522 4684; e-post: kaja@eestimetsad.ee

 

MTÜ Epre Arendus
Registrikood 80339867
Tegutsenud alates 2012. aastast.
Kontaktisik Kalmer Sarv, telefon: 5145 441 ; e-post: kalmersa@gmail.com