Valga valla sotsiaaltööteenistus

Kohaliku  omavalitsuse üheks ülesandeks on korraldada linnas või vallas sotsiaalabi (teenuseid ja toetusi) ning selleks vajalike asutuste ülalpidamist. 

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Valga  vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Erandina on vältimatu sotsiaalabi saamise õigus kõigil seaduslikult Eestis viibivatel isikutel, kui  isik  abi vajamise hetkel asub Valga valla territooriumil. Sotsiaalteenuste taotlemisest Valga vallas saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Valga vallas.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Esita sotsiaaltoetuste ja -teenuste üldavaldus

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse kontaktandmed:

 

Juhataja
 

Jüri Kõre

5340 2123

jyri.kore@valga.ee

Vastuvõtt:

E 9.00-12.00
K 13.00-18.00

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Marleen Ein

5349 6644

marleen.ein@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
13.00-18.00
Kabinet 107

Puuetega inimeste spetsialist 

Kristi Tsarjov

56488408

kristi.tsarjov@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00

Kabinet 106

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

766 9941
5883 5451

sirje.puusepp@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00 Kabinet 109

Valga sotsiaaltööspetsialist

Reet Mõts

766 9945

reet.mots@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 108

Valga sotsiaaltööspetsialist

Riina Vares

766 9942

riina.vares@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 109

Eestkostespetsialist

Anne Kalme

 

5191 9265

anne.kalme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
Kabinet 105

Karula sotsiaaltööspetsialist

Õnneke Hermaste

767 9055
5309 0670

onneke.hermaste@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
T 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00
Karula teeninduskeskus

Taheva sotsiaaltööspetsialist

Evi Veerme

766 9274
523 5022

evi.veerme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Taheva teeninduskeskus

Tõlliste sotsiaaltööspetsialist

Anu Tamm

766 6367
529 0835

anu.tamm@valga.ee

 

Lastekaitse juhtivspetsialist

   

 

 

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

Taheva ja Karula lastekaitse spetsialist

Janeli Nielson

53059257

janeli.nielson@valga.ee

Vastuvõtt:

E 9:00-12:00 (Taheva teeninduskeskuses)

K 13:00-16:30 (Karula teeninduskeskuses)

R 9:00-12:00 (Valga Vallavalitsus)

 

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Vastuvõtt: 
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-15.00
Õrus:
N 09.00-12.00

Lastekaitsespetsialist

Jaana Kala

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

 

Vastuvõtt:

Tsirguliinas teeninduskeskuses E 9.00-12.00

K 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Õrus teeninduskeskuses  T 9.00-15.00

Valgas vallavalitsuses R 9.00-14.00

Info telefonil 5290835,

saab kokku leppida ka teisi aegu.