Tõestamistoimingud vallasekretäri juures

Notariaadiseaduse§ 53 lõike 1 punkti 2 alusel võib notari asemel teha tõestamistoimingu valla- ja linnasekretär:

1) dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel; 
2) pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamisel. 

Alates 08. juunist 2009 ei ole valla- või linnasekretäril õigust tõestada allkirja õigsust (nt viisakutsed, nõusolekud jms) ning tõestada auto kasutamise volikirja. 

Pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamine

Vallasekretär võib tõestada ainult pensioni, elatisraha ja/või toetuste vastuvõtmise volikirju. Sellisel juhul koostab vallasekretär tõestamisel puhul ise ka volikirja teksti. Lisaks isikusamasuse tuvastamisele tuleb volikirja tõestamisel tuvastada ka isiku teo- ja otsusevõime olemasolu ning vajadusel ka esindusõiguse olemasolu.

Tõestamistoimingu tegemisel tasutakse vallasekretäri juures riigilõiv. Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

Väljatrüki õigsuse kinnitamine

Perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1 euro (riigilõivuseadus § 337).

Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

Vallasekretär teeb esitatud dokumendist koopia (väljavõtte puhul vaid vajalikest lehekülgedest) ja kinnitusmärke, et see vastab esitatud originaaldokumendile. Vallasekretär ei kontrolli dokumendi ehtsust ega selle sisu õigsust. Kehtiv riigilõiv on 0.65 eurot lehekülg (riigilõivuseadus § 336).