Mittetulundusühingud ja seltsingud Tõlliste piirkonnas

Mittetulundusühing JOUDE
Registrikood: 80344908;
tegutsenud alates 2012. aastast;
kontaktisik: Tiia Pärnik-Pernik, telefon: 5810 8084; e-post: mtyjoude@gmail.com.

 

MTÜ Midrilinnud
Registrikood: 80376044;
tegutsenud alates 2014. aastast;
juhendaja: Hiie Vähi;
kontaktisik: Jana Vainonen, telefon: 522 9558; e-post: janatsir@gmail.com.

 

MTÜ Tõlliste- Puka-Sangaste segakoor
Registrikood: 80547346;
tegutsenud alates 2018. aastast;
kontaktisik: Tiina Korge, telefon: 5559 8079; e-post: tiinakorge1@gmail.com.

 

Mittetulundudühing Sooru Arendus
Registrikood: 8013951;
tegutsenud alates 2001. aastast;
kontaktisik: Piia Ardel, telefon: 526 7954; e-post: piiaardel5@gmail.com.

 

Seltsing Tsirguliina elu- ja töökeskkonna heaks
Seltsing on loodud Tsirguliina piirkonna inimeste elukvaliteedi ja tegevusvõimaluste tõstmiseks.
Tegutsenud alates 2020. aastast;
kontaktisik: Katre Kikkas, telefon: 5822 8203; e-post: katrekikkas@gmail.com.
 
 
Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium
Seltsing on loodud Tõlliste piirkonna arendustegevuseks ja hea ning atraktiivse elukeskkonna loomiseks.
Tegutsenud alates 2019. aastast;
kontaktisik: Andres Illak, telefon: 5343 2422; e-post: andresillak@gmail.com.
 

 

MTÜ Tõlliste valla pensionäride ühendus Elurada

Registrikood: 80139775;
tegutsenud alates 2001. aastast;
kontaktisik: Taivo Täht, telefon: 510 5312; e-post: taivo.taht@mail.ee.

 

MTÜ Fortissimo

Registrikood: 80349981;

tegutsenud alates 2015. aastast;
kontaktisik: Katre Kikkas, telefon: 5822 8203; e-post: katrekikkas@gmail.com.

 

Mittetulundusühing Iigaste Küla

Registrikood: 80600257;

tegutsenud alates 2021. aastast;
kontaktisik: Riina Possul, telefon: 5689 1544; e-post: possulriina@gmail.com.

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

Registrikood: 80210467;

kontaktisik: Rein Roosenberg, telefon: 508 3056; e-post: vastse.mustakese@gmail.com.

 

Laatre heaks

Registrikood: 80622626;

 

tegutsenud alates 2023. aastast;
kontaktisik: Kristiina Ersto, e-post: kristiina.ersto@gmail.com

 

Sooru Külaselts

Registrikood: 80629120;

tegutsenud alates 2023. aastast;
kontaktisik: Lilia Müller, e-post: lilia.muller100@gmail.com