Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas

Valga Põhikooli tööpakkumised

 

Valga Vallavalitsus otsib oma meeskonda VARA VALITSEMISE JUHTIVSPETSIALISTI

 

Peamisteks ametiülesanneteks on vallavara haldamisega seonduvad tegevused.

OOTUSED KANDIDAADILE: 

 • kõrgharidus (majandusalane, avalik haldus, insener-tehniline või juriidiline);
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest;
 • B- kategooria juhiload;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • hea organiseerimisvõime ja oskus töötada meeskonnas;
 • kasuks tuleb erialane töökogemus.

OMALT POOLT PAKUME:

 • huvitavat, mitmekesist tööd;
 • stabiilset ametipalka 1665 eurot kuus ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega ning osaliselt kaugtöö võimalust;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi ja toredaid, toetavaid kolleege.

 

Lisainformatsioon: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, tel 5348 7880,

e-post urmas.moldre@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimisel oluliseks, palume saata hiljemalt 4. detsembriks 2023 e-posti aadressil valga@valga.ee.

Valga valla majanduskeskus otsib oma meeskonda TOITLUSTUSJUHTI SUURKÖÖGIS (kooli ja lasteaia toitlustus)

Otsime oma suurköögile kogenud ja dünaamilist toitlustusjuhti, kes juhib meeskonda ning tagab tervislike ja tasakaalustatud toitude valmistamise ning serveerimise õpilastele ja lasteaia lastele.

AMETIÜLESANNETEKS ON: 

 • Toitlustusmeeskonna igapäevase tegevuse juhtimine ja koordineerimine, sealhulgas köögi- ja teeninduspersonali haldamine.
 • Menüüde planeerimine ja koostamine koostöös kokkadega, arvestades tervislikkust ja toitumisalaseid suuniseid.
 • Toiduvalmistamise protsessi järelevalve, et tagada toidu kvaliteet ja esitlusstandardid.
 • Toiduhügieeni ja -ohutuse tagamine vastavalt kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele.
 • Toitlustuse eelarve haldamine, varude jälgimine ning kulude efektiivne kontroll.
 • Koostöö kooli administratsiooni ja personaliga, et tagada sujuv toitlustusprotsess.
 • Kaupade tellimine ja vastu võtmine.

OOTUSED KANDIDAADILE: 

 • Eelnev kogemus toitlustusjuhina või sarnases rollis, eelistatult suurköögis või koolitoitlustuse valdkonnas.
 • Juhtimis- ja meeskonnajuhtimisoskused, võime motiveerida ja juhendada meeskonda.
 • Tugev organisatsiooniline oskus ja võime lahendada probleeme kiiresti ja tõhusalt.
 • Toiduvalmistamise ja toiduhügieeni põhimõtete põhjalik tundmine.
 • Suurepärased suhtlemis- ja koostööoskused.
 • Loovus menüüde koostamisel ja toidu esitlemisel.

OMALT POOLT PAKUME: 

 • Vastutusrikast ja mitmekesist ametikohta suurköögis, kus saate oma juhtimisoskusi rakendada.
 • Garanteeritud ja õigeaegset töötasu 1400€.
 • Võimalust mõjutada õpilaste ja lasteaia laste tervislikke toitumisharjumusi.
 • Arengu- ja koolitusvõimalusi toitlustusvaldkonnas.
 • Toetavat ja innustavat töökeskkonda.

Kui soovite vastu võtta väljakutse toitlustusjuhi ametikohal meie suurköögis, saatke oma CV ja motivatsioonikiri aadressile majanduskeskus@valga.ee. Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust telefonil 53497399.

 

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1749 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1749 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee