Valga Vallavalitsus

 

Valga Vallavalitsuse liikmed

CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Vallavanem Margus Lepik 7669910
5032901
Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
hariduse, kultuuri
ja noorsootöö alal
Kalmer Sarv 7669912
53544688
Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18
Asevallavanem
munitsipaalvara
ja vallahoolduse alal
Enno Kase 5134030 Vastuvõtt
Etteregistreerimisega
kolmapäeviti kell 16−18

Valga vallavalitsuse istungiettevalmistus, läbiviimine ja protokolli reeglid on sätestatud Valga vallavalitsuse töökorras

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval (algusega kell 09.00) asukohaga Puiestee 8 Valga (Valga vallavalitsuse haldushoone). Istungi päevakord avalikustatakse istungile eelneval päeval. Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.