Aitame Valga valla eakad vaktsineerima!

Aitame Valga valla eakad vaktsineerima!

Vaktsineerimine on maikuus avatud üle 50-aastastele, mai teisel poolel plaanitakse avada see ka noorematele inimestele, aga endiselt oodatakse vaktsineerima kõiki vanemaealisi ning COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi.

Vallavalitsus teeb omalt poolt üleskutse vallaelanikele, et edastaksite teavet vaktsineerimise kohta oma tuttavate hulgas ja kogukondades, selgitamaks 70+ ja 80+ eakatele vaktsineerimise vajadust ja julgustamaks just eakamaid inimesi vaktsineerima ning levitades infot, et:

Vaktsineerimiseks saab lisaks digiregistratuurile registreerida ka Valga Haigla registratuuris telefonil 76 65 100 või 53 785 100. Sel nädalal toimub suurvaktsineerimine MODERNA vaktsiiniga, 11. ja 12. mail, Valga Haiglas, kab.122.

Asevallavanem Meeli Tuubel on eelmisel nädalal pöördunud Valga Volikogu ja hallatavate asutuste poole palvega aidata leida üksielavad ja inforuumist väljas eakad, keda saame aitame vaktsineerimise transpordil.

Kui eakatel on raskusi vaktsineerimisele liikumisel, siis palume anda teada vajadusest sotsiaaltööteenistusele, puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi, tel 5349 6644.

Kui aga eakas kodukeskne inimene ei saa kodust välja liikuda, siis on võimalik teda panna 1-doosilise Jansseniga kodus vaktsineerimise ootenimekirja. Kontaktiks Ingrid Püvi. 

Vaktsineeritute arv Valga vallas, eriti just eakate hulgas, on väga madal. Valgamaa vaktsineeritute tase on Eesti maakondadest kolme viimase hulgas ja Valgamaa näitaja on madalaim just Valga vallas. Paraku oleme viimastel nädalatel suhtarvult olnud valdade hulgas kõrge nakatumise tipus. Eriti murettekitav on, et 80+ vaktsineeritute arv jääb alla 50% ja 70+ eakate hulgas on vaid pisut üle 50%. See jääb oluliselt alla Tõrva ja Otepää vaktsineeritute tasemele.

Asevallavanem Meeli Tuubel paneb südamele, et valla eakad on suures haigestumise riskis ja uued tüved on väga nakkavad. „Nakatumise kõrgemast tasemest rääkimine Harjumaal ja Ida-Virumaal võib meile luua tunde, et meid see ei ohusta. Valga valla nakatumise tase on aga viimastel päevadel jõudnud Eesti omavalitsustest kuue esimese hulka, seega peame tervisekaitse reeglitesse ja vaktsineerimisse tõsiselt suhtuma. Meil on eakatest vaid 50% vaktsineeritud, kui mujal omavalitsustes on see üle 70%. Sellega on Valga valla eakad  suures haigestumise riskis ja uued tüved, mida leidub ka Valgamaal, on väga nakkavad."

Tuleme meelde, et nakatumisel põevad vaktsineeritud haigust palju kergemini. Vanemaealistel võib COVID kulgeda raskelt ja tekitada pikaajalisi tervisekahjustusi.

Kõigi vaktsineerimisega seotud takistuste puhul (transpordi puudus, vähene info vms) palume pöörduda Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse poole.

Kontaktisik: Meeli Tuubel +372 511 4554;

Asevallavanem hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu, ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonnas

 


 


Covid-19 vastu vaktsineerimise võimalused 
Valgamaal ja üle Eesti
Kehtivad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks: kriis.ee
Vaata reisiinfot 
Terviseameti
Välisministeeriumi ja 
Reisi Targalt kodulehelt