Läti piiril alustatakse covidpassi olemasolu rangemat kontrolli

Eelolevast esmaspäevast, 7. detsembrist tugevdab Läti piirivalve Valkas Semināra ja Rūjienas tänaval asuvates Läti-Eesti piiripunktides kontrolli. Piirivalvetöötajad kontrollivad, kas riiki sisenejatel on täidetud covidpass.lv ankeet. Saabujad peavad piirivalvuritele esitama ankeedi täitmise järel saadud QR-koodi.

Piiri ei suleta, kõik varem kehtestatud nõudmised kehtivad endiselt.

Tuletame meelde, et alates 12. oktoobrist peab igaühel, kes ületab Läti Vabariigi piiri, olema täidetud elektrooniline ankeet. See on kättesaadav ja täidetav spetsiaalses keskkonnas covidpass.lv.

Valka kihelkonna ja Valga valla elanikud võivad ankeedi täita kord 30 päeva jooksul. Sama kehtib nende isikute puhul, kes iga päev suunduvad üle piiri tööle, haridusasutusse või raviasutusse.

Pärast ankeedi täitmist saabub e-posti aadressile automaatvastus, milles antakse teada vajadusest jääda eneseisolatsiooni. Valka kihelkonna ja Valga valla elanikke, kes ületavad Läti Vabariigi piiri, ei puuduta see juhul, kui nad ei ole ületanud nende omavalitsuste haldusterritooriume.

Ivo Leitis, Valka kihelkonnaduuma avalike suhete spetsialist