Elukoha registreerimine

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel. Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. Vaata lähemalt: rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine.

Kui inimene muudab oma elukohta Eestis, asub elama välisriiki või välisriigist Eestisse, peab ta esitama elukohateate.

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul.

Elukohateadet on võimalik esitada:

  • - kohale minnes;
  • - saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
  • - saates digitaalse allkirjaga e-posti teel;
  • - kasutades e-rahvastikuregistri e-teenust (portaali sisenemine on võimalik ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID vahendusel).

 

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:

- isikut tõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping)
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis

-kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, on lapse elukoha andmete muutmiseks vajalik mõlema vanema nõusolek

 

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend.

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks. Loe rohekm SIIT

Omanikul on võimalik temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid vaadata portaalis rahvastukuregister.ee või taotleda elanike nimekirja väljastamist kohalikult omavalitsuselt.