Ettevõtlus Valga vallas

Valga valla ettevõtluskeskkonda iseloomustab logistiliselt soodne asukoht oluliste rahvusvaheliste teede ristumiskohas ning hea ühendus Eesti suuremate keskustega. Piirkonna paiknemine Eesti-Läti piiril annab eelise rahvusvahelisteks äritegevuseks.

Valga linnas asub kaubaraudtee keskus, mis pakub ühendust Tallinna, Venemaa ning Läti suunal. Linnas on välja kujunenud tööstusalad koos vajalike kommunikatsioonidega, kus on olemas arvestataval hulgal vaba ärimaad nii tööstuse, tootmise kui muu tegevuse korraldamiseks.

Valla maapiirkondades on oluliseks tegevusharuks põllumajandus ning metsatööstus. Valga valla oluliseks väärtuseks on unikaalne piiriala ning kaunis loodus, mis pakub suurt potentsiaali turismiettevõtlusega tegelemiseks.

Piirkonna suureks eeliseks on rahvusvaheline tööjõuturg – piiriäärse piirkonnana soodustab Läti tööjõu palkamist lisaks soodsale asukohale ka erinevus töötasude ja maksude osas. Statistikaameti andmetel oli Valga vallas 2017. aastal palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 922,71 eurot, mis oli Valga maakonna keskmisest 5% madalam (968,66 eurot) ja Eesti keskmisest 20% madalam (1154,97 eurot).

Valga vallas 875 ettevõtet, nendest 592 tegutseb Valga linnas (68%). 95% ettevõtetest on alla 10 töötajaga väikeettevõtted (831 ettevõtet), ettevõtteid töötajate arvuga 10-49 on 4% (33 ettevõtet). Üle 50 töötajaga on piirkonnas 9 ettevõtet, nendest 7 asub Valga linnas. Tegevusalade lõikes jagunevad ettevõtted järgmiselt: 20% põllumajandus ja metsamajandus, 20% hulgi- ja jaekaubandus, 10% ehitus, 10% muud teenindavad tegevused, 8% töötlev tööstus.

 

Vahemaad oluliste sihtkohtadega:

  • Tallinna lennujaam– 250km,
  • Tartu lennujaam– 80km,
  • Riia lennujaam ja sadam – 165 km
  • Pärnu sadam – 145km
  • Helsinki – 300km,
  • Venemaa piir– 95km,
  • Sankt-Peterburg – 410km,
  • Berliin – 970km

Geograaf: Lõuna-Eesti tööstusalade võimalused on vähe kasutatud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo