GoSmart (Nutika spetsialiseerumise toetamine läbi rahvusvahelise koostöö)

GoSmart BSR Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation

GoSmart projekt on suunatud innovatsiooni kasvu suurendamisele vähem arenenud Balti mere piirkonnas, mis saab võimalikuks tänu vastastikkusele õppimisele, nutika spetsialiseerumise strateegiate tõlgendamisele väikese ja keskmise suurusega ettevõte ühistegevusteks ning arenenud piirkondade parimatest praktikatest õppimisele. Projekt on läbivalt nutikaspetsialiseerumise strateegiatega integreeritud ning eesmärgiks on toetada efektiivset riikidevahelist koostööd tööstuse, teadus-ja arendustegevuste ning valitsusasutuste vahel. Oluline on riikidevahelise koostöö arendamine ning piirkondadest saadud parimate teadmiste ja kogemuste rakendamine.

Projekti eesmärk ja tulemused:
GoSmart projekti peamine eesmärk on tõhustada riikidevahelist koostööd tööstuse, teadus- ja arendusvaldkonnas kasutades selleks nutika spetsialiseerumise strateegiaid. Projekt edendab vastastikust õppimist, jagab parimaid kogemusi ning pakub võimalust uute kontaktide leidmiseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Programm:

  • Interreg Läänemere piirkonna programm

Fond:

  • Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti partnerid:

  • Projekti juhtpartneriks on Bialystok Tehnika Ülikool (Poola), projektipartnerid on Valga Linnavalitsus, Podlaska Regionaalarengu Sihtasutus (Poola), Vidzeme Planeerimis Regiooni Keskus (Läti), Leedu Innovatsiooni Keskus (Leedu), Kouvola Innivatsioon Ltd (Soome), Hamburgi Rahvusvahelise Majanduse Instituut (Saksamaa) ja Ärikeskus Aabenraa (Taani).

Projekti kestus:

  • 01.10.2017 - 31.03.2021

Projekti eelarve:

  • 1 759 767,50 eurot, millest toetus (1 383 497,50 eurot)
  • Valga Linnavalitsuse / eelarve on 101 325 eurot, sh Interreg Läänemere piirkonna programmi toetus 86 126,25 eurot

Projekti raames läbi viidud üritused:

Valdkonnaga tegelevad töötaja

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Projektijuht

Laura Gredzens

5331 5233

laura.gredzens@valga.ee

Kabinet 309