5.03.24

Cooperative and Interconnected Green delivery solutions towards an era of optimized zero emissions last mile Logistics.

 

Projekti eesmärk

Süsteemsete muutuste kiirendamine, et luua majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikud viimase miili kohaletoimetamise süsteemid.

Projekti tegevused

Projekt GREEN-LOG loob LAAS (Logistics-as-a-Service) platvormi omavahel ühendatud linnalogistika jaoks, kasutades automatiseeritud kohaletoimetamise kontseptsioone, mis kasutavad autonoomseid sõidukeid ja droone, kaubaveo-jalgrattapõhiseid uuendusi ning ühistranspordivõrku integreeritavaid multimodaalseid pakitarneid.

GREEN-LOG lähenemine loob tipptasemel simulatsioonikeskkonna erinevate stsenaariumide koostamiseks. Kombineerides erinevaid lahendusi, katsetatakse viimase miili kohaletoimetamise viise, millel oleks võimalikult suur mõju keskkonnasäästlikkusele ja liikluse vähendamisele ja mis arvestaks ka lahenduste rahalist elujõulisust.

Lahenduste loomist toetavad võrgustatud linnalogistika andmeruumid, mis aitavad teenuseid ennetavalt optimeerida, austades samal ajal sidusrühmade, sealhulgas tarbijate, ettevõtete ja linna huve. Planeerimise ja otsustamise tugiraamistik aitab sidusrühmadel kohandada lahendusi nende tegelikele eesmärkidele.

GREEN-LOG lähenemisviisi katsetatakse eluslaborites, mis käsitlevad erinevaid olukordi ning majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi viies linnas või linnalähedasel alal: Ateena, Barcelona, ​​Flandria (Gent, Leuven ja Mechelen), Oxfordshire ja Ispra. Eluslaborid võimaldavad koguda kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tulemusi, kinnitada tõhusust ning näidata ülekantavust kolmes järgijalinnas: Arad, Helsinborg ja Valga.

Projekti partnerid

Projekti konsortsium koosneb 29 partnerist, täpsemalt saab partneritega tutvuda SIIN

Valga Vallavalitsus osaleb projektis järgijalinnana.

Projekti ajakava

01.01.2023 – 30.06.2026

Rahastaja

Projekti rahastab Euroopa Liidu Horizon Europe programm meetmest HORIZON-CL5-2021-D6-01-08 – New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimize road transport

Projekti viitenumber 101069892

Projekti koduleht www.greenlog-project.eu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/green-loghe/

Twitter: https://twitter.com/GREENLOG_HE/

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Välisprojektide juhtivspetsialist Siim Kängsepp

Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein