KANDIDEERIMINE 2021. AASTA KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTEL

Kandideerimisõigus Valga vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Valga valla territooriumil. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil.

Valga Vallavolikogu 21.06.2021 otsusega nr 253 on määratud Valga Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 25. Valimisteks on moodustatud üks valimisringkond, mille piiriks on Valga valla piirid. Otsusega saad tutvuda siit.

Erakond

Erakond peab esitama enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 7. septembril kell 18.
Hiljemalt 9. septembril kell 18 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides. Hiljemalt 12. septembril registreerib valla valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Valimisliit

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 2. septembril esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks. Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla valimiskomisjonile registreerimiseks.
2017. aasta kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaat

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik.
Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.
Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.


Lisateave:
Valga valla valimiskomisjoni esimees Diana Asi

tel 5757 0819 või diana.asi@valga.ee