27.05.24

Lüllemäe kooli energiatõhususe parandamine
Projekt nr Kliima2.8.01.24-0050

Projekti periood: 31. jaanuar 2024. a – 31. detsember 2026. a.

Toetusmeede: „Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm" moderniseerimisfondi vahenditest.

Taotlusvoor: Kliima2.8.1.2 ATV Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023 - 23.10.2023-31.01.2024
https://www.rtk.ee/kohaliku-omavalitsuse-hoonete-energiatohususe-parandamine-moderniseerimisfondist-2023

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusel on Lüllemäe kooli õppehoones parandatud energiatõhusust, vähendatud kasvuhoonegaaside heidet, vähendatud hoonesse tarnitud energiat ja hoone ülalpidamiskulusid ning viidud koolihoone sisekliima kaasaegsete nõuetega vastavusse ja võetud kasutusse taastuvenergia allikana päikesejaam.

Projekti eesmärk ja tulemus: Eesmärgiks on Lüllemäe Põhikooli hoone rekonstrueerimise kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimine ning taastuvenergia kasutusse võtmine.
Projekti tulemusel on teostatud järgmised energiatõhususe tööd:
- Rajatud soojustagastusega ventilatsioon (SFP=1.6;soojustagastus 80%) õhuvahetus 3 l/s m2;
- Kasutusele on võetud taastuvenergia (päikesejaam) - 30 kW PEJ, tootlus 25.5 MWh aastas ja loodud võimekus kasutada elektrit tarbevee soojendamiseks läbi salvestusmahutite;
- Välispiirded on soojustatud soojusjuhtivusega: välissein - U=0.17 W/m²K; pööningu vahelael - U= 0.1 W/m²K, (Aula-0.1W/m²K);
- Vahetatud on kõik aknad - U=0.8 W/m²K; suvise ülekuumenemine vältimiseks on päikesekaitseklaas + kasutusaja väline ventileerimine, vajadusel koos jahutuspatareiga;
- Rekonstrueeritud põrandad pinnasel U=0,32W/m²K, Aula 0.15 W/m²K;
- Uuendatud kooli valgustus: LED valgustus.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblike kulude maht (EUR): 1 504 440

Toetuse max suurus (EUR): 1 053 108 (määr 70%)

Omafinantseeringu min suurus (EUR): 451 332 (min määr 30%)

Rekonstrueerimist toetatakse moderniseerimisfondist.

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee (projektijuht)
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, e-post: urmas.moldre@valga.ee
Ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode, iivika.voode@valga.ee
Kaasatud:
Lüllemäe põhikooli direktor Mart Kase, tel 53 083 117, mart.kase@karula.edu.ee