Projektitoetus

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit. Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord

Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks.

Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 21. august ja 20. november. Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev.

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele e-posti teel aadressile valga@valga.ee.

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

20.05.2024 tähtajaga esitatud projektitoetuste rahastamisotsused 

20.02.2024 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.11.2023 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

21.08.2023 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.05.2023 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.02.2023 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

20.11.2022 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused

21.08.2022 tähtajaga esitatud projektitaotluste rahastamisotsused


 

 


 

Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 109

 

Valla sümboolika allalaadimiseks