Valga valla sümboolika

Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, Taheva valla ja Karula valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Valga vald.

Valga Linnavalitsuse ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühinemise teel moodustunud Valga vald kuulutas välja avaliku konkurssi, kus ajavahemikus 15.11-15.12.2017 said kõik soovijad esitada konkursitöid uue valla sümboolikale. Kokku laekus 37 võistlustööd. Valla sümboolikakomisjon valis tööde seast välja neli tööd, mis pandi rahvahääletusele. 25.mail 2018 toimunud Valga vallavolikogu istungil kinnitati Valga valla sümboolikana rahvaküsitlusel enim hääli saanud võistlustöö "Bathory".

Valga valla vapp:

Vapi kirjeldus: Rohelisel kilbil hõbedasest pilvest väljaulatuv kuldse pidemega hõbedast saablit hoidev kuldsete detailidega hõbedane turvistatud käsi. Kuldsel äärisel 5 rohelist okaspuutaime.

 

Selgitus: Valla keskuseks olev Valga asula sai linnaõigused aastal 1584 ning ajalooline Valga linnavapp pärineb aastast 1590. Sellel kujutatud saablit hoidev käsi on viide linnaõiguste andjale, kelleks oli Poola kuningas Stefan Bathory. Äärisel kujutatud okaspuutaimed pärinevad Valga linnaga liitunud omavalitsuste sümboolikast, märgivad metsa- ning jahimajandust ja viitavad viiele ühinenud omavalitsusele. Vapikilbi roheline värvus sümboliseerib elujõudu, looduslähedust, nooruslikkust ja viljakust. Hõbedane tähistab puhtust, lootust ja vaimuvalgust ning kuldne on küpse vilja, õnne ja auväärsuse sümbol.

 

 

Valga valla lipp

Lipu kirjeldus: Rohelisel väljal valge poom, mis moodustab 1/5 lipu laiusest.  Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.                                                                                                  

Selgitus: Valga valla lipp põhineb valla südameks oleva Valga linna ajaloolisel kolme triibuga lipul, mille keskmesse on paigutatud valla kuldse äärisega vapp. Looduslähedust, elujõudu, nooruslikkust ja viljakust sümboliseeriv rohelise põhitooniga lipupõhi rõhutab Valga ajaloolist staatust kunagise Liivimaa kubermangu kreisi- ja nüüdse vallakeskusena, mille ümber on koondunud neli liitunud valda. Kokku viit liitunud piirkonda sümboliseerivad rohelised okaspuutaimed lipu keskmesse paigutatud vapi kuldsel äärisel. Valga linna lipu ja uue valla vapi ühendamine rõhutab piirkonna ajaloolist ja õiguslikku järjepidevust ning terviklikkust, koondades vana ja uue haldusjaotuse sümboolseks visuaalseks tervikuks.

 

 

 

Valga valla sümboolika allalaadimiseks