Surma registreerimine

Inimese surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. Surma saab registreerida abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta. Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist. 

Surma registreerimine Valga vallavalitsuses
Surma registreerimiseks tuleb esitada vastav avaldus Valga vallavalitsusele. Avalduse esitamiseks tuleb tulla isiklikult kohale kas vallavalitsusse (Puiestee 8, Valga) või piirkondlikku teeninduskeskusesse. Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. 

Surma registreerimise avaldus 

Valikud dokumendid:
- arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
- surnu isikut tõendav dokument 
- avaldaja isikut tõendav dokument.

Riigilõivud
- Surma registreerimine - tasuta
- Esmakordne surmatõendi väljastamine - tasuta
- Korduva tõendi väljastamine - 10 eurot

Matusetoetus

Valga vallavalitsus maksab lahkunu ärasaatmise korraldamiseks matusetoetust. Loe lähemalt sissetulekust mittesõltuvate toetuste kohta.