Teeninduskeskused

Valga vallas on neli teeninduskeskust, mida juhib teeninduskeskuse sekretär.

Teeninduskeskuse peamised ülesanded on:
1.   Kodanike nõustamine vastavalt ametnike pädevusele;
2.   Vajalike dokumentide täitmisel kodanike abistamine;
3.   Elukoha, sündide ja surmade registreerimine;
4.   Rahvastikuregistrisse andmete sisestamine ning elukoha ja perekonna koosseisu koht käivate tõendite väljastamine;
5.   Arhiiviteatiste väljastamine ja allkirjastamine;
6.  Paberkandjal ja elektrooniliselt teeninduskeskusesse saabuva korrespondentsi vastuvõtmine, registreerimine ning suunamine;
7.  Ametnike vastuvõtule soovijate registreerimine;  
8.  Külaseltside nõustamine;
9.  Hajaasustuse programmi taotlejate nõustamine;
10. Vallavalitsuse ja –volikogu informatsiooni levitamine piirkonnas;
11. Sotsiaaltöö, lastekaitse ja hooldustöö korraldamine piirkonnas

Nõu ja abi võib küsida ka kõikides muudes vallavalitsuse tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes,  vajadusel võetakse ühendust või suunatakse inimene selle ametniku juurde, kelle teenistusülesannete hulka konkreetsele probleemile lahenduse leidmine kuulub.

 

Õru teeninduskeskus

Asukoht: endine Õru vallahoone
Õru keskus 49-11, Õru alevik, Valga vald, Valga maakond, 67109

Valga vald kasutab Omniva arvekeskust!

Tööaeg:
E,T,N  8.00-17.00
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna E-N 12.00-13.00
 

Ametnike kontaktid:

piirkonna sekretär Maarika Kets 767 9299
5870 5680
maarika.kets@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
sotsiaaltööspetsialist Eda Kabrits 767 9296
5302 7240
eda.kabrits@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
R 09.00-12.00
lastekaitse spetsialist Maire Baumverk 5819 0560 maire.baumverk@valga.ee Vastuvõtt:
N 09.00-12.00
hooldusspetsialist Andres Saarep 767 9297 andres.saarep@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
 

 

Tõlliste teeninduskeskus

 

Asukoht: Tsirguliina Keskkooli hoones,
aadressil Nooruse tn 1, Valga vald, Valga maakond, 68314

Valga vald kasutab Omniva arvekeskust!

Tööaeg
E,T,N  8.00-17.00
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna E-N 12.00-13.00
 

Ametnike kontaktid:

piirkonna sekretär Eve Eisen 766 6363
5192 2299
eve.eisen@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
sotsiaaltööspetsialist Anu Tamm 766 6360
529 0835
anu.tamm@valga.ee

Vastuvõtt:
T 9.00-12.00
K 9.00-12.00
   13.00-15.00
N 9.00-12.00

lastekaitse spetsialist Maire Baumverk 5819 0560 maire.baumverk@valga.ee

Vastuvõtt:
T 9.00-12.00
K 9.00-12.00
   13.00-15.00

hooldusspetsialist Siim Kattai 5306 8933 siim.kattai@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

 

Karula teeninduskeskus

 

Asukoht: endises Karula vallahoones
Lüllemäe küla, Valga vald,Valga maakond, 68116

Valga vald kasutab Omniva arvekeskust!

Tööaeg:
E,T,N  8.00-17.00
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna E-N 12.00-13.00

 

Ametnike kontaktid:

piirkonna sekretär Terje Puudersell  767 9054
5887 1391
terje.puudersell@valga.ee  
sotsiaaltööspetsialist Õnneke Hermaste 767 9055
5309 0670
onneke.hermaste@valga.ee Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
T 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00
lastekaitse spetsialist Merike Viilup 5305 9257 merike.viilup@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00

hooldusspetsialist Margus Viks 5388 3601 margus.viks@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

 

Taheva teeninduskeskus

 

Asukoht: Hargla koolis (uues osas)
I korrusel, Hargla küla, Valga vald, Valga maakond, 68014

Valga vald kasutab Omniva arvekeskust!

Tööaeg:
E,T,N  8.00-17.00
K 8.00-18.00
R 8.00-15.00
Lõuna E-N 12.00-13.00

 

Ametnike kontaktid:

piirkonna sekretär Ülle Karvak 766 9271 ylle.karvak@valga.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
sotsiaaltööspetsialist Evi Veerme 766 9274
523 5022
evi.veerme@valg.ee Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00

Iga kuu 2. ja 4. neljapäev
9.00-11.00
Koikküla Raamatukogu

lastekaitse spetsialist Merike Viilup 5305 9257 merike.viilup@valga.ee

Vastuvõtt:
eelneval kokkuleppel

hooldusspetsialist Margus Viks 5388 3601 margus.viks@valga.ee Vastuvõtt:
eelneval kokkuleppel