Teeninduskeskused

Valga vallas on neli teeninduskeskust, mida juhib teeninduskeskuse sekretär.

Teeninduskeskuse peamised ülesanded on:
1.   teeninduskeskuses kodanike nõustamine vastavalt ametnike pädevusele;
2.   vajalike dokumentide täitmisel kodanike abistamine;
3.   elukoha, sündide ja surmade registreerimine;
4.   rahvastikuregistrisse andmete sisestamine ning elukoha ja perekonna koosseisu koht käivate tõendite väljastamine;
5.   arhiiviteatiste väljastamine ja allkirjastamine;
6.  paberkandjal ja elektrooniliselt teeninduskeskusesse saabuva korrespondentsi vastuvõtmine, registreerimine ning suunamine;
7.  ametnike vastuvõtule soovijate registreerimine;  
8.  külaseltside nõustamine;
9.  hajaasustuse programmi taotlejate nõustamine;
10. vallavalitsuse ja –volikogu informatsiooni levitamine piirkonnas;

11. sotsiaaltöö, lastekaitse ja hooldustöö korraldamine piirkonnas
11. nõu ja abi võib küsida ka kõikides muudes vallavalitsuse tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes,  vajadusel võetakse ühendust või suunatakse inimene selle ametniku juurde, kelle teenistusülesannete hulka konkreetsele probleemile lahenduse leidmine kuulub
 

KARULA TEENINDUSKESKUS
TAHEVA TEENINDUSKESKUS
TÕLLISTE TEENINDUSKESKUS
ÕRU TEENINDUSKESKUS