Tegevustoetus

Tegevustoetus on rahastamisliik, millega toetatakse ühenduse igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.

Tegevustoetuse vormikohase taotluse saab esitada järgmise kalendriaasta kohta hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.  Taotlused tuleb saata Valga Vallavalitsusele kas e-posti teel aadressile valga@valga.ee või käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga. 

Esita tegevustoetuse e-taotlus

Tegevustoetuse taotlusvorm

Tegevustoetuse aruandevorm

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Marika Muru

766 9964
5304 9805

marika.muru@valga.ee

Kabinet 309