« Tagasi

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust tänavapuude pügamiseks

Hankija                                                 Valga Vallavalitsus, Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus                            Tänavapuude pügamine Valga linnas

Hanke liik                                             Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg        31. märts 2021

Pakkumuste esitamise tähtaeg        08.02.2021 kell 9.00

Pakkumuste esitamine                      e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Tänavapuude pügamine Valga linnas

 1. 627 tänavapuu pügamine (eelmise aasta võrsete eemaldamine) Valga linna territooriumil vastavalt nimekirjale asukoha  järgi. Vajadusel hoolduslõikus – lõigata puu võrast välja kuivanud, murdunud, haiged oksad ja oksatüükad.
 2. Puuhooldustööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 31. märtsini 2021.

Nõuded pakkujale

Puuhooldustööde tegija peab omama arboristi kutsetunnistust. Kutsetunnistuse koopia esitada pakkumuse koosseisus.

Pakkumuse tingimused

 1. Pakkujal on kohustus objektiga koha peal tutvuda. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse haljastuspetsialistiga: Pille Zimmer, telefon +372 5333 5980, e-post Pille.Zimmer@valga.ee
 2. Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 3. Töövõtja puhastab töökoha prahist samal päeval. Oksaprahti utiliseerimine on töövõtja kohustus.
 4. Töövõtja taotleb liinikaitse tööloa.
 5. Töövõtja võtab vajadusel enne tööde algust vallahooldusteenistusest  Tänavasulgemise loa ja hangib kõik vajalikud kooskõlastused.
 6. Töövõtja esitab ülevaate tööde käigu ( lõpetatud ja kavandatud objektid tänavate kaupa) kohta igal esmaspäeval hiljemalt k 8.00 vallahoolduse teenistuse juhatajale, e-post: Kalev.Niit@valga.ee  ja haljastusspetsialistile, e-post Pille.Zimmer@valga.ee .
 7. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 8. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 9. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 10. Pakkumus märgusõnaga "TÄNAVAPUU" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 11. Pakkumuse esitamise tähtaeg 08.02.2021 kl 9.00

Täiendav teave: Kalev Niit, vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja, telefon +372 53537676, e-post Kalev.Niit@valga.ee  ja Pille Zimmer, vallavara- ja hooldusteenistuse haljastusspetsialist, telefon 5647 9265, e-post Pille.Zimmer@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Pakkumuse maksumuse vorm

Tänavapuude nimekiri