« Tagasi

Vallavalitsus ootab pakkumisi geodeetilise alusplaani koostamiseks Pedeli virgestusalale

Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Pedeli 1. virgestusala geodeetilise alusplaani koostamiseks eesmärgiga saada vajalikud lähteandmed haljastusprojekti koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15. november 2021 ning see tuleb esitada postiaadressil Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, 68203 Valga või e-posti teel mario.pinka@valga.ee.

Hankelepingu täitmise tähtaeg: 1. jaanuar 2022.

Lisatud pakkumuskutse

Täiendav info hanke läbiviimise kohta: maakorralduse spetsialist Mario Pinka, tel: 766 9950, 5309 3826; e-post: mario.pinka@valga.ee