« Tagasi

Valga Vallavalitsus ootab kandidaate auhinnale "Valga valla aastaring"

Foto: Valga Vallavalitsus

Valga Vallavalitsus ootab 20. jaanuariks 2023 ettepanekuid, keda tunnustada tänavu Valga aastaringi auhinnaga.

Auhinnaga "Valga valla aastaring" tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi.

„Märkame headust enese ümber ja tunnustame neid, kes on andnud oma panuse valla arengusse," kutsub vallavanem Monika Rogenbaum üles kandidaate esitama.

Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud ja Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid jm. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult ja vabas vormis kas e-postile valga@valga.ee või aadressil Puiestee 8, Valga linn, ning see peab sisaldama andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet kandidaadi tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.

Igal aastal antakse välja kuni viis aastaring auhinda ning nominendid avaldatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee. Auhinnad antakse kätte veebruaris toimuval pidulikul kontsert-aktusel.