« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17.09.2020 istungi kokkuvõte

 1. Vabastada Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team Valga spordihoone renditasu eest makstavast summast 100% ulatuses, seoses 26. detsembril 2020. a toimuva heategevusliku Honda spordikuulsuste jõuluturniiri läbiviimisega.
 2. Eraldada huvitegevuse toetusfondist toetust järgmistele mittetulundusühingutele: mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood 80262323) 4750 eurot; mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358) 1348 eurot; mittetulundusühingule Sebra Koolitused (registrikood 80244259) 1200 eurot
 3.  Eraldada toetust 150 eurot mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses Janika Lõivu (Lõiv) osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Eraldada toetust 150 eurot mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses Johanna Ardeli (Ardel) osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel

4. Eraldada toetust 6000 eurot käsipalliklubile KÄVAL (registrikood 80093174) osalemiseks käsipalli Eesti karikavõistlustel ja meistrivõistluste esiliigas.

5. Eraldada spordiürituse korraldustoetust:

 1.  Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) summas 500 eurot;
 2. mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood 80262323) summas 450 eurot;
 3. Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940) seoses lahtise orienteerumispäeva ja lahtiste siseorienteerumise meistrivõistluste korraldamisega Tsirguliina Koolis summas 150 eurot;
 4. Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940) seoses Valga valla orienteerumispäevakute korraldamisega summas 400 eurot;
 5. spordiklubile Karula (registrikood 80134312) seoses laskevõistluse „Karula Karikas 2020" korraldamisega summas 100 eurot;
 6. spordiklubile Karula (registrikood 80134312) seoses „XXI Jaan Lattiku mälestusjooks 2020" korraldamisega summas 100 eurot;
 7. Valga Lauatennise ja Koroona Klubile (registrikood 80359531) summas 500 eurot;
 8. VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBIle (registrikood 80055087) summas 60 eurot;
 9. Valgamaa Spordiveteranide Seltsile (registrikood 80084643) summas 350 eurot;
 10. Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991) summas 160 eurot.

6. Anda otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Tsirguliina alevik, Kooli tn 2a-4 (üldpind 30,4 m²) järgmistel tingimustel:kasutusse andmise tähtaeg – tähtajatu; üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud.

7. Anda otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-4 (üldpind 30,1 m²) järgmistel tingimustel:kasutusse andmise tähtaeg − tähtajatu;üürnik tasub üüri 5 eurot üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna 1 (ühe) kuu üürisumma;lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud.

8. Anda otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, Sepa tn 9-5 (üldpind 27,3 m²) järgmistel tingimustel:kasutusse andmise tähtaeg – 06.07.2021;üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud.

9. Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:kinnistu Lasteaia asukohaga Valga vald, Koikküla küla (registriosa nr 2439140) alghinnaga 15 000 eurot, tagatisraha 1500 eurot; korteriomand Köie tn 3-3 asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 1687740) alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot; korteriomand Metsa tn 18-29 asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 1281940) alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot;

10. Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile üüri alghinda määramata hoones Kungla 12, Valga linn, Valga vald, asuvad toitlustuskoha ruumid toitlustusteenuse osutamiseks järgmistel tingimustel:üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt 1 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;üürnik tasub ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud ja üüri vastavalt esitatud pakkumisele;kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest;

11. Võtta kinkena vastu korteriomand (registriosa nr 1780740) asukohaga Valgamaa, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 30-2 ja korteriomand (registriosa nr 1780840) asukohaga Valgamaa, Valga vald, Valga linn E. Enno tn 30-3.

12. Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 2. septembri 2020 korralduse nr 283 „Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine".              

13. Nimetada Valga valla esindajateks Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogusse kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks: Ester Karuse ja Toomas Peterson

14. Kutsuda Karl Kirt tagasi Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikme kohalt. Määrata Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikmeks Madis Gross.

15. Määrata  Mati Kikkas Valga valla esindajaks mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu.