15.03.24

Valga linna bussiliinide info

Sõit Valga linnasisestel bussiliinidel

Alates 1. märtsist on bussisõit Valga linnaliinidel sarnaselt maakonnaliiniga tasuline. Piletihinnad on maakonnaliinidega samad ning pileti eest on võimalik maksta kas ühiskaardiga või sularahas. Tasuta sõiduõiguse saavad Valga valla lapsed, eakad ja puudega inimesed ja vastavalt ühistranspordi seadusele tasuta sõiduõiguse saanud isikud.

Ühiskaardiga makstes on ühe pileti hind 1,5 eurot. Lisaks saab osta ühiskaardile perioodipileti kas 1  või 30  päevaks. Päevapileti hinnaks 4,5 eurot ja kuupileti  hinnaks on 25 eurot. Sularahas makstes on ühe pileti hinnaks kaks eurot.

Üksiku sõidupiletiga võib sõita kuni 1,5 tundi valideerimisest alates. Päevapileti hind kehtib 24 tundi alates esimesest valideerimisest. Kuupilet kehtib alates esimesest valideerimisest 30 päeva.

Tasuta sõiduõigus antakse järgmistele rahvastikuregistrisse kantud Valga valla elanikele:

1) isikud kuni 19. eluaastani ja isikud alates 63. eluaastast (nimetatud aastad kaasa arvatud);

2) keskmise, raske ja sügava puudega isikud;

3) osalise või puuduva töövõimega isikud;

4) puudega kuni 16-aastase isiku (kaasa arvatud) või sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega isikuga;

5) raske või sügava liikumispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske või sügava liikumispuudega isikuga.

 

Sõidukaarti puudutav informatsioon

Soodustused ilma sõidukaardita ja nende tõendamine

Vastavalt ühistranspordi seadusele saab tasuta ja ilma sõidukaardita (ühiskaardita) sõita laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16aastane isik, sügava puudega 16aastane ja vanem isik, raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

Sõidusoodustuse olemasolu saab sel puhul tõendada järgmiste dokumentidega:

1) isikut tõendava dokumendiga;

2) õpilaspiletiga;

3) koolivälise nõustamismeeskonna tõendiga selles osas, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;

4) muu dokumendi, elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

Isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada vaid:

1) riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;

3) raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

Sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi olemasolu korral peab sõitja saama pileti hinnaga null eurot, mis väljastatakse paberpiletina, kui soodustus ei ole kantud sõidukaardile.

 

Sõidusoodustus, mis Valga vallas on seotud sõidukaardi olemasoluga

Sõidukaardi olemasolu ja isikustamine on vajalik juhul, kui isik on Eesti rahvastikuregistri järgi Valga valda registreeritud ja on:

  1. kuni 19aastane või vanem kui 63 aastat (nimetatud aastad kaasa arvatud);
  2. keskmise, raske ja sügava puudega (vajalik sõidusoodustuse ühiskaardile peale kandmine vallavalitsuses);
  3. osalise või puuduva töövõimega (vajalik sõidusoodustuse ühiskaardile peale kandmine vallavalitsuses).

 

Valga linnaliinidel sõidusoodustuse kandmine sõidukaardile

Valga valla elanikel on võimalus linnaliinidel sõitmiseks sõidukaardile (ühiskaardile) soodustusi kanda Valga Vallavalitsuses ja sotsiaaltöö teenistuse majas. Soodustuste kaardile kandmiseks palume kaasa võtta ID-kaart, sõidukaart ja soodustust tõendav dokument (keskmist, rasket või sügavat puuet tõendav dokument; osalist ja puuduvat töövõimet tõendav dokument).

Valga Vallavalitsuses aadressil Puiestee 8 on võimalik puudest tulenevaid ja töövõimega seotud soodustusi kanda sõidukaardile järgnevatel aegadel:

esmaspäeviti kell 9.00–16.00;

neljapäeviti kell 9.00–16.00.

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse majas aadressil Kungla 12 on võimalik puudest tulenevaid ja töövõimega seotud soodustusi kanda sõidukaardile järgnevatel aegadel:

kolmapäevi kell 16.00–18.00;

reedeti kell 10.00–12.00.

Tasuta sõiduõigust saavad isikustatud ühiskaardi abil kasutada rahvastikuregistrisse kantud Valga valla elanikud, kes on vanuses kuni 19 eluaastat ning isikud alates 63. eluaastani (nimetatud aastad kaasa arvatud). Selle soodustuse kasutamiseks peale ühiskaardi isikustamise midagi täiendavalt teha pole vaja. Ühiskaarti saab isikustada https://pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi

Ühiskaarte saab osta Selverist, Omniva postiasutustest, Valgamaa Ühistranspordikeskusest, (asub Valga raudteejaamas) ning linnaliini bussidest juhi käest.

 

Valga linnaliinibusside sõidugraafikud:

Maakonnaliinide sõiduplaanid

ELRONI rongide sõiduplaan

Reisiplaneerija: Peatus.ee

Pilet.ee

Rongiliiklus Läti suunal

Rongide sõiduplaan